Naambeeld Belastingdienst/Toeslagen

Ik moet toeslag terugbetalen

Als u te veel toeslag hebt gekregen, krijgt u van ons een bericht waarin staat hoeveel u moet terugbetalen. Bij deze terugvorderingsbeschikking zit een acceptgiro waarmee u het bedrag in 1 keer kunt terugbetalen.

Betalingsregeling

Kunt u niet in 1 keer terugbetalen? Dan is een betalingsregeling mogelijk. U moet het bedrag dan binnen 24 maanden terugbetalen. Een week na het bericht met acceptgiro sturen wij u een brief met meer informatie.

Krijgt u dezelfde toeslag nog? Dan kunt u voor 1 van de volgende regelingen kiezen:

Krijgt u dezelfde toeslag niet meer? Dan kunt u alleen maandelijks een bedrag betalen.

Persoonlijke betalingsregeling

Hebt u een betalingsregeling, maar kunt u het bedrag per maand niet (meer) betalen? In uitzonderlijke gevallen mag u een lager maandbedrag betalen. Vraag hiervoor een persoonlijke betalingsregeling aan.

Inkomen onder het bestaansminimum

Moet u toeslag terugbetalen, maar komt daardoor uw inkomen onder het bestaansminimum? Dan kunt u ons vragen daar rekening mee te houden. Als wij akkoord gaan met uw verzoek, dan passen we het bedrag aan dat u moet terugbetalen.

Rente

Betaalt u (een deel van) het bedrag pas na de uiterste betaaldatum? Dan betaalt u rente. Dus ook als u het bedrag in 1 keer betaalt, als u het laat verrekenen of als u maandelijks een bedrag betaalt. U betaalt rente vanaf de uiterste betaaldatum. Dit is 6 weken na de datum van de terugvorderingsbeschikking.

Niet of te laat betalen

Zorg ervoor dat u op tijd betaalt. Als u niet op tijd betaalt, moet u naast de rente ook kosten betalen voor bijvoorbeeld een aanmaning of dwangbevel. Hebt u een betalingsregeling en betaalt u niet, of te laat? Dan vervalt de betalingsregeling.  

Aansprakelijkheid

Hebt u een toeslagpartner? Ook hij is aansprakelijk voor de toeslag die u moet terugbetalen. We stellen eerst u aansprakelijk en daarna uw toeslagpartner. Hebt u huurtoeslag, dan geldt dit ook voor uw eventuele medebewoner.

Acceptgiro kwijt?

Bij het bericht waarop staat hoeveel u moet terugbetalen, zit een acceptgiro. Bent u de acceptgiro kwijt? Dan kunt u het geld overmaken met internetbankieren of een betaalopdracht. Vermeld altijd het betalingskenmerk. Weet u dit niet meer? Gebruik dan de Zoekhulp betalingskenmerk.