Naambeeld Belastingdienst/Toeslagen

Verrekenen met uw huidige toeslag

Wilt u het openstaande bedrag verrekenen met uw huidige toeslag? Dan hoeft u verder niets te doen. Wel moet u aan de voorwaarden voldoen om te verrekenen. Na 6 weken krijgt u een brief waarin staat dat uw bedrag verrekend wordt.

Voorwaarden verrekenen

Wij kunnen uw openstaande bedrag alleen verrekenen met uw huidige toeslag als u:

  • nog steeds dezelfde toeslag krijgt waarvoor u geld moet terugbetalen
  • van deze toeslag minimaal € 20 per maand krijgt
  • van deze toeslag per maand meer krijgt dan u per maand moet terugbetalen

Hoeveel betaal ik per maand terug?

Per maand houden wij minimaal € 20 in op uw toeslag, tot u het bedrag hebt terugbetaald. Hoeveel er ingehouden wordt, hangt af van het bedrag dat u terug moet betalen, en het aantal betaaltermijnen. U moet het bedrag binnen 24 maanden terugbetalen en eerder als het totale bedrag kleiner is dan € 480.

Voorbeeld

Over 2013 moet u € 600 kinderopvangtoeslag terugbetalen. In 2014 en 2015 hebt u recht op € 150 kinderopvangtoeslag per maand. De € 600 die u terug moet betalen, verrekenen we met uw toeslag in 2014 en 2015. Per maand houden we € 25 in op uw toeslag (€ 600/24 maanden = € 25). Uw toeslag wordt dan € 125 per maand in 2014 en 2015.

Verandert uw situatie?

Verandert uw situatie? Dan moet u deze wijziging aan ons doorgeven. Een gevolg van de wijziging kan zijn dat u minder of geen toeslag krijgt. Kunnen wij daardoor het terug te betalen bedrag niet meer verrekenen? Dan krijgt u van ons een brief waarin staat welk bedrag overblijft en hoe u dat moet betalen.

Rente

Als u uw toeslag laat verrekenen, betaalt u rente over het bedrag dat nog openstaat. U betaalt rente vanaf de uiterste betaaldatum. Dit is 6 weken na de datum van de terugvorderingsbeschikking die wij u sturen. Deze rente wordt meegenomen in de verrekening.

Te laag inkomen

Komt uw inkomen door de verrekening onder het bestaansminimum? Dan kunt u ons vragen om de verrekening aan te passen.