Naambeeld Belastingdienst/Toeslagen

Hoe krijg ik mijn toeslag uitbetaald?

Wij betalen uw toeslag uit op de 20e van de maand. Valt de 20e in het weekend of op een feestdag? Dan krijgt u uw toeslag de 1e werkdag daarna. Zie ook: Wanneer staat de toeslag op mijn rekening?

Het bedrag dat u krijgt is een voorschot, omdat wij uitgaan van de gegevens die we op dat moment van u hebben. Hoeveel u krijgt, staat in de voorschotbeschikking. Na afloop van het jaar krijgt u een definitieve berekening.

Rekeningnummer

Als u een toeslag aanvraagt met Mijn toeslagen, ziet u het rekeningnummer waarop wij uw toeslagen uitbetalen. Hebben wij geen rekeningnummer van u? Dan geeft u met Mijn toeslagen een rekeningnummer aan ons door. Krijgt u kinderopvangtoeslag? Die kunt u onder voorwaarden laten overmaken aan de kinderopvang.

Wanneer gaat mijn toeslag in?

Kinderopvangtoeslag krijgt u vanaf de datum waarop uw kind naar de opvang gaat. Huurtoeslag, zorgtoeslag en kindgebonden budget gaan in op de 1e dag van de maand na uw aanvraag.

Voorbeeld

U bent verhuisd naar een huurwoning. U staat vanaf 15 mei bij de gemeente ingeschreven op uw nieuwe adres. U krijgt dan vanaf 1 juni huurtoeslag.

Manier van berekenen

Aan de hand van uw geschatte toetsingsinkomen wordt het toeslagbedrag voor een jaar vastgesteld. U krijgt uw toeslag in maandelijkse termijnen uitbetaald. Vraagt u in de loop van het toeslagjaar een toeslag aan? Dan delen we het jaarbedrag door het aantal nog resterende maanden van dat jaar. Geeft u in de loop van het jaar een inkomenswijziging door die de hoogte van uw toeslag verandert? Dan krijgt u voor de resterende maanden van het jaar een aangepast bedrag. Als u na de wijziging geen recht meer hebt op de toeslag, dan geldt dit voor het hele jaar. U moet dan de ontvangen toeslag terugbetalen.

Toeslag aanvragen met terugwerkende kracht

Vraagt u de toeslag met terugwerkende kracht aan? Dan ontvangt u bij de 1e betaling het bedrag over de afgelopen maanden in 1 keer op uw rekening, samen met het nieuwe maandbedrag.

Voorbeeld

U vraagt op 1 augustus toeslag aan met ingang van 1 april. Dan krijgt u de toeslag over de maanden april tot en met augustus in 1 keer. De toeslag over september tot en met december krijgt u daarna per maand.

Let op!

Vraagt u kinderopvangtoeslag in 2014 aan? U moet de toeslag aanvragen binnen 3 maanden na de maand waarin uw kind voor het eerst naar de opvang gaat. Wacht daarom niet te lang met aanvragen, anders loopt u kinderopvangtoeslag mis. Lees meer hierover bij Kinderopvangtoeslag: nieuw in 2014.

Manieren van uitbetalen

Hoeveel toeslag u per maand krijgt, hangt af van de hoogte van uw toeslag over het hele jaar. U krijgt:

  • € 60 toeslag per jaar of meer
    U krijgt elke maand de toeslag voor de volgende maand op uw rekening. Als wij uw aanvraag hebben verwerkt, krijgt u een beschikking. Deze ziet u op Mijn toeslagen bij 'Mijn beschikkingen'. Daarna ontvangt u de 1e uitbetaling.
  • tussen € 24 en € 60 toeslag per jaar
    U krijgt de toeslag voor het hele jaar in 1 keer op uw rekening. Als u al een toeslag krijgt of vóór 1 november aanvraagt voor het volgende jaar, krijgt u het hele bedrag voor het volgende jaar al in december.
  • minder dan € 24 toeslag per jaar
    Bedragen lager dan € 24 per jaar betalen we niet uit.

Let op! 

Ook als u verwacht minder dan € 24 per jaar te krijgen, kunt u een aanvraag doen. Na afloop van het jaar ontvangt u de definitieve berekening van de toeslag. Als dan blijkt dat u recht had op meer dan € 24 toeslag, krijgt u de toeslag alsnog. Dit kan bijvoorbeeld als uw inkomen lager blijkt dan u had ingeschat.

Ik krijg een ander bedrag dan op de beschikking staat

Het kan zijn dat u in de afgelopen periode te veel toeslag hebt ontvangen. Dat bedrag verrekenen we dan met uw huidige toeslag. Het bedrag dat wij aan u uitbetalen, wijkt dan (tijdelijk) af van het bedrag dat op uw beschikking staat.

Het kan ook zijn dat u een maand € 1 minder krijgt dan op uw beschikking staat. Dit heeft te maken met de afronding van de maandelijkse bedragen. Wij betalen het jaarbedrag uit in 12 maanden. Maar dit jaarbedrag kan niet altijd precies door 12 worden gedeeld. Daardoor kan het maandbedrag soms € 1 verschillen. Aan het eind van het jaar hebt u altijd het hele bedrag ontvangen waar u recht op hebt.

Betaalt u uw zorgpremie niet? U hebt dan nog wel recht op zorgtoeslag, maar u krijgt deze niet meer op uw eigen rekening uitbetaald. Uw zorgverzekeraar meldt u bij Zorginstituut Nederland aan als wanbetaler. U betaalt dan een hogere premie aan Zorginstituut Nederland, totdat uw schuld aan uw zorgverzekeraar is afgelost. Op verzoek van Zorginstituut Nederland betalen wij uw zorgtoeslag uit aan het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB). U krijgt hierover van het CJIB een brief. Dit gebeurt ook als u ten onrechte geen zorgverzekering hebt. Lees meer hierover op de internetsite van Zorginstituut Nederland.