Iemand in mijn huishouden is gehandicapt

Deze wijziging is van belang voor uw huurtoeslag.

Aangepaste woning

Woont u in een aangepaste huurwoning omdat u of iemand anders in uw huishouden gehandicapt is? U kunt dan meer huurtoeslag krijgen dan in een 'normale' situatie. Voldoet u niet aan alle voorwaarden, omdat uw huur hoger is dan de maximale huurgrens? Dan kunt u toch huurtoeslag krijgen. Lees meer bij Huurtoeslag 2017: Iemand in mijn huishouden is gehandicapt en wij wonen in een aangepaste woning.

Geen aangepaste woning en iedereen jonger dan 23

Is uw woning niet aangepast, is er iemand in uw huishouden gehandicapt en is iedereen in uw huishouden jonger dan 23 jaar? En krijgt u nog geen huurtoeslag omdat uw huur te hoog is? Dan kunt u toch huurtoeslag krijgen als u aan de voorwaarden voldoet. Lees meer bij Huurtoeslag 2017: Iemand in mijn huishouden is gehandicapt en wij zijn jonger dan 23.

Hoe geef ik deze wijziging door?

Hoe u deze wijziging door kunt geven, ligt aan uw situatie:

  • U krijgt al huurtoeslag.
    Hebben wij nog geen rekening gehouden met deze bijzondere situatie? Geef dit dan aan ons door met het formulier Verzoek bijzondere situatie huurtoeslag.
  • U krijgt nog geen huurtoeslag.
    Vraag in dat geval de toeslag aan met Mijn toeslagen. U krijgt van ons een beschikking waarbij wij nog geen rekening hebben gehouden met uw bijzondere situatie. Het kan ook een afwijzing zijn van uw aanvraag. Nadat u deze beschikking hebt gekregen, geeft u uw bijzondere situatie door met het formulier Verzoek bijzondere situatie huurtoeslag.

Bewijs

Stuur een kopie van het besluit voor zorg van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) mee. Bijvoorbeeld:

  • Het indicatiebesluit waarin staat dat u, uw toeslagpartner of medebewoner een indicatie heeft op grond van de Wet langdurige zorg (Wlz).
  • Of een indicatie voor woonaanpassingen op grond van de Wet voorzieningen gehandicapten (Wvg) of de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo).

Een verklaring van een huisarts of een andere verklaring is niet geldig. Kijk voor meer informatie op ciz.nl.

Als de woning is aangepast moet u ook een kopie van een subsidiebeschikking meesturen. Dit is het bewijs dat het huis voor een gehandicapte is gebouwd of verbouwd met geldelijke steun van de Wvg/Wmo of een andere vergelijkbare subsidieregeling. U kunt dit navragen bij uw verhuurder.

Let op!

Stuur kopieën van de bewijsstukken mee. Originelen sturen we niet terug.

 

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.