Aftrekbare kosten

Kosten die u hebt gemaakt voor reguliere voordelen mag u aftrekken. Dit kunnen de volgende kosten zijn:

 • rente en kosten voor leningen om aandelen, opties of winstbewijzen van het aanmerkelijk belang te kopen
 • kosten van de bank voor het beheer van aandelen

Niet-aftrekbare kosten

De volgende kosten zijn niet aftrekbaar:

 • vooruitbetaalde rente voor de periode na 31 december van het aangiftejaar als het tijdvak waarover de rente is berekend, eindigt na 30 juni van het jaar volgend op het aangiftejaar
  Deze rente mag u aftrekken in het jaar waarop de rente betrekking heeft.
 • rente van overbedelingsschulden bij verdeling van een erfenis volgens ouderlijke boedelverdeling of bij een wettelijke verdeling
  Overbedelingsschuld ontstaat als u meer hebt gekregen uit een erfenis dan waar u recht op hebt.
 • ingehouden dividendbelasting
  Nederlandse dividendbelasting geeft u aan als 'Nederlandse dividendbelasting die is ingehouden op dividend en dergelijke'.

Voorbeeld

U krijgt een brutodividend van € 5.000. U hebt € 250 kosten betaald aan de bank voor het beheer van uw aandelen. De bv heeft op uw dividend € 750 dividendbelasting ingehouden.

Bruto dividend     

€ 5.000

Aftrekbare kosten  

€  250

Inkomsten uit aanmerkelijk belang

€ 4.750

De ingehouden dividendbelasting verrekent u in uw aangifte inkomstenbelasting onder ingehouden dividendbelasting.

 

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.