Inkeerregeling: vrijwillig alsnog aangifte doen of uw aangifte verbeteren

Alle Nederlandse belastingplichtigen betalen belasting over hun inkomen, erfenissen en vermogen. Veruit de meeste belastingplichtigen geven hun inkomen en vermogen correct op en leveren zo gezamenlijk een bijdrage aan de schatkist. Een kleine groep doet dit niet of niet volledig. De Belastingdienst ziet er scherp op toe dat iedereen zijn inkomen en vermogen aangeeft.

De afgelopen jaren hebben veel belastingplichtigen gebruik gemaakt van de inkeerregeling voor buitenlands vermogen. Door zich vrijwillig te melden kunnen zij hun vermogen weer vrij gebruiken.

Hebt u nog (buitenlands) inkomen en/of vermogen dat u niet hebt aangegeven? Meld dit dan bij ons. U kunt dit doen door gebruik te maken van de zogenoemde inkeerregeling. U kunt dan uw eerdere aangifte vrijwillig verbeteren. Of u doet alsnog vrijwillig aangifte. Gebruik daarvoor het formulier Melding vrijwillige verbetering. Hoe langer u wacht met het melden van onbekend buitenlands vermogen bij ons, hoe hoger de boete wordt bij inkeer.

Vanaf 1 juli 2016 geldt bij vrijwillig melden van zwartsparen een boete van 120%. Bij niet melden geldt een boete van maximaal 300%.   

Krijgt u een boete bij vrijwillig verbeteren?

Verbetert u vrijwillig binnen 2 jaar na het doen van aangifte? Dan betaalt u geen boete. Verbetert u vrijwillig na 2 jaar? Dan verlagen we de boete. Meer informatie? Kijk bij boete bij vrijwillige verbetering.

Waarover moet u aangifte doen?

Als u in Nederland woont, betaalt u in Nederland belasting over al uw inkomen uit werk en al uw vermogen, waar ter wereld u deze ook hebt. U geeft dit aan via uw aangifte inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen en inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw). Krijgt u een erfenis? Dan moet u misschien een aangifte erfbelasting doen.

Woont u niet in Nederland? Dan betaalt u belasting over uw inkomen uit Nederland of het vermogen dat u in Nederland hebt. U geeft dit aan via uw aangifte inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen en inkomensafhankelijke bijdrage Zvw.

U bent verantwoordelijk voor het doen van een juiste aangifte. Dit betekent dat u al uw inkomen en vermogen moet doorgeven bij uw aangifte. Als u dit niet doet, dan riskeert u een boete.

Wat is inkomen of vermogen?

Inkomen is alles wat u verdient met werken, bijvoorbeeld uw loon of winst. Ook een uitkering die u krijgt, is inkomen.

Vermogen is bijvoorbeeld het saldo op bankrekeningen, spaarrekeningen, deposito's en andere spaarvormen, effecten, een tweede woning of contanten.

 

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.