Inkeerregeling: vrijwillig alsnog aangifte doen of uw aangifte verbeteren

Hebt u in de afgelopen jaren niet uw (volledige) inkomen of vermogen aangegeven? Of hebt u een erfenis niet aangegeven? Dan hebt u niet aan uw verplichtingen voldaan om een juiste en volledige aangifte te doen. Als u dit alsnog wilt doen, kunt u gebruikmaken van de zogenoemde inkeerregeling. U kunt dan uw eerdere aangifte vrijwillig verbeteren. Of u doet alsnog vrijwillig aangifte. U voorkomt daarmee strafrechtelijk vervolging. Mogelijk betaalt u wel een boete.

Krijgt u een boete bij vrijwillig verbeteren?

Verbetert u vrijwillig binnen 2 jaar na het doen van aangifte? Dan betaalt u geen boete. Verbetert u vrijwillig na 2 jaar? Dan verlagen we de boete. Meer informatie? Kijk bij boete bij vrijwillige verbetering.

Waarover moet u aangifte doen?

Als u in Nederland woont, betaalt u in Nederland belasting over al uw inkomen uit werk en al uw vermogen, waar ter wereld u deze ook hebt. U geeft dit aan via uw aangifte inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen en inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw). Krijgt u een erfenis? Dan moet u misschien een aangifte erfbelasting doen.

Woont u niet in Nederland? Dan betaalt u belasting over uw inkomen uit Nederland of het vermogen dat u in Nederland hebt. U geeft dit aan via uw aangifte inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen en inkomensafhankelijke bijdrage Zvw.

U bent verantwoordelijk voor het doen van een juiste aangifte. Dit betekent dat u al uw inkomen en vermogen moet doorgeven bij uw aangifte. Als u dit niet doet, dan riskeert u een boete.

Wat is inkomen of vermogen?

Inkomen is alles wat u verdient met werken, bijvoorbeeld uw loon of winst. Ook een uitkering die u krijgt, is inkomen.

Vermogen is bijvoorbeeld het saldo op bankrekeningen, spaarrekeningen, deposito's en andere spaarvormen, effecten, een tweede woning of contanten.

 

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.