Belastingdienst

Belastingteruggaaf berekenen

Volg de volgende stappen voor de berekening van uw belastingteruggaaf.

Stap 1

Tel de belastbare inkomens uit het middelingstijdvak op. Dit zijn de inkomens uit werk en woning in box 1 op uw definitieve aanslagen. Is 1 van die inkomens negatief? Zet dan dat belastbaar inkomen op € 0. De 3 inkomens samen zijn het totaal van uw belastbaar inkomen.

Stap 2

Tel de verschuldigde belastingen uit het middelingstijdvak op. Het gaat hier om de inkomstenbelasting en de premie volksverzekeringen over de belastbare inkomens in box 1 zonder de heffingskortingen. Deze bedragen staan op uw definitieve aanslagen. De verschuldigde bedragen samen zijn het totaal aan verschuldigde belasting.

Stap 3

Deel het totaal van de belastbare inkomens door 3. De uitkomst is uw gemiddelde belastbaar inkomen per jaar van het middelingstijdvak. Dit heet het herrekend belastbaar inkomen.

Stap 4

Bereken per jaar de belasting over uw herrekend belastbaar inkomen met de tabel 'Tarieven van de inkomstenbelasting uit box 1: belastbaar inkomen uit werk en woning en premie volksverzekeringen'. Dit is uw herrekende belasting per jaar.

Stap 5

Tel de bedragen van de herrekende belastingen uit het middelingstijdvak op. De uitkomst is het totaal aan herrekende belasting.

Stap 6

Trek van het totaal aan verschuldigde belasting het totaal aan herrekende belasting af. De uitkomst van die aftreksom vermindert u met de teruggaafdrempel (€ 545). Is het bedrag dat u overhoudt positief? Dit is het bedrag dat u terugkrijgt.

Bij de berekening van uw belastingteruggaaf houden wij rekening met uw leeftijd. Bekijk ook de voorbeeldberekeningen en de tarieftabellen:

Let op!

De heffingskortingen blijven buiten beschouwing bij middeling. Uw recht op heffingskorting wijzigt niet als gevolg van middeling.

Zie ook