Niet eens met uw geregistreerde inkomen?

Hebt u bericht van een organisatie gehad over bijvoorbeeld de hoogte van uw eigen bijdrage of toelage? En is het geregistreerde inkomen waarvan deze organisatie uitgaat niet juist? Dan kunt u bezwaar maken tegen het door ons geregistreerde inkomen. Dat kan  op de volgende manieren:

Hebt u aangifte gedaan?

Als u aangifte inkomstenbelasting hebt gedaan, dan is uw geregistreerde inkomen het verzamelinkomen uit uw aangifte. Maakt u bezwaar tegen uw geregistreerde inkomen? Dan kijken wij alleen naar dat inkomen. Bent u het niet eens met uw verzamelinkomen? Dan moet u daartegen apart bezwaar maken. Kijk bij Niet eens met een aanslag hoe u dat doet.

Woont u buiten Nederland?

Als u buiten Nederland woont, kunt u bezwaar maken met het schriftelijk bezwaarformulier voor buitenlandse belastingplichtige.

Let op!

U kunt bij ons alleen bezwaar maken tegen het geregistreerde inkomen. Hebt u ook bezwaar tegen andere gegevens in een brief van een andere organisatie? Dan behandelen wij alleen uw bezwaar tegen uw geregistreerde inkomen. En wij sturen uw bezwaar door naar de andere organisatie.

Bezwaar maken bij andere organisatie

U kunt ook bezwaar maken bij de organisatie die het door ons geregistreerde inkomen heeft gebruikt. Deze organisatie zal uw bezwaar tegen het geregistreerde inkomen naar ons doorsturen.

Zie ook

 

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.