Belastingdienst

Studiekosten

Als je studeert, maak je kosten voor boeken of materiaal dat je voor je studie nodig hebt. Ook betaal je lesgeld of collegegeld. De kosten die je hebt gemaakt, mag je aftrekken van je inkomsten.

Studiekosten berekenen

Er zijn 2 verschillende berekeningen als je studiekosten hebt:

  • Heb je studiefinanciering? Lees dan voor de berekening van jouw studiekosten de aanvullende toelichting Studiekosten of andere scholingsuitgaven.
  • Heb je geen studiefinanciering? Tel dan bij elkaar op: de studiekosten en andere scholingsuitgaven van de studie die je volgde. Vervolgens trek je hiervan af de vergoeding die je hiervoor hebt gekregen, bijvoorbeeld van je werkgever. Tot slot trek je hiervan de drempel af. Deze is € 250 vanaf 2013, en € 500 voor de jaren tot en met 2012. Het bedrag dat overblijft, is jouw aftrek voor studiekosten.

Voorwaarden

Een belangrijke voorwaarde is dat je de kosten zelf hebt betaald. In het aangifteprogramma en het aangifteformulier staat wat je wel en wat je niet kunt aftrekken.