Afkoop lijfrente bij arbeidsongeschiktheid

Bent u (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt? Dan kunt u uw lijfrenteverzekering, lijfrentespaarrekening of lijfrentebeleggingsrecht (gedeeltelijk) afkopen zonder dat u daarover revisierente betaalt. Dat is mogelijk als u verwacht dat u na afkoop nog ten minste 12 maanden arbeidsongeschikt bent.

De voorwaarden voor afkoop zijn:

  • u hebt de AOW-leeftijd nog niet bereikt op het moment van afkoop
  • het bedrag dat u uit de lijfrente opneemt, mag niet hoger zijn dan € 40.000 per kalenderjaar
    Neem contact op met uw Belastingkantoor als u meer opneemt.
  • u moet een verklaring hebben van een arts waaruit blijkt dat u de komende 12 maanden niet in staat bent uw hoofdberoep of hoofdwerkzaamheid volledig uit te oefenen
    Onder 'hoofdberoep of hoofdwerkzaamheid' verstaan we het beroep of de werkzaamheid waarmee u ten minste 70% verdient van uw totale inkomen. Als u deze verklaring naar de verzekeraar of bank opstuurt vóórdat u de afkoopsom ontvangt, kan de verzekeraar of bank daarmee rekening houden bij de inhouding van de loonheffingen.

De afkoop geeft u in uw aangifte inkomstenbelasting aan bij lijfrente-uitkering of afkoopsom.

 

 

 

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.