Revisierente

In de volgende situaties hebt u achteraf gezien te weinig belasting betaald en moet u revisierente betalen:

 • U hebt uw lijfrenteverzekering afgekocht.
 • U hebt het tegoed op uw lijfrentespaarrekening of lijfrentebeleggingsrecht in 1 keer opgenomen.
 • Uw lijfrente voldeed niet meer aan de fiscale voorwaarden.


Hoeveel revisierente u moet betalen, berekent u met de Rekenhulp Revisierente. U moet deze revisierente aangeven in uw aangifte inkomstenbelasting.

Let op!

Soms hoeft u geen revisierente te betalen.

Revisierente berekenen

U moet revisierente berekenen over:

 • de afkoopsom van een pensioenrecht
 • de afkoopsom van een lijfrenteverzekering of het opgenomen tegoed van een lijfrentespaarrekening of lijfrentebeleggingsrecht
 • de waarde van een lijfrenteverzekering of een lijfrentespaarrekening die u schenkt, beleent, verkoopt of verpandt

De verschuldigde revisierente is 20% van:

 • de waarde in het economisch verkeer van de lijfrenteverzekering, het stamrecht of het pensioenrecht
 • het tegoed van de lijfrentespaarrekening of lijfrentebeleggingsrecht

Hebt u in 2013 of eerder een stamrecht afgekocht? Dan betaalt u over de afkoopsom van dat stamrecht wel revisierente. Vanaf 1 januari 2014 betaalt u geen revisierente meer over de afkoopsom van een stamrecht.

Waarde bij afkoop

Bij afkoop is de waarde in het economisch verkeer gelijk aan de afkoopsom. De verschuldigde revisierente is 20% van het bedrag dat u moet opgeven als belaste afkoopsom of als belaste opname van het tegoed. Daarbij wordt ook rekening gehouden met niet-afgetrokken premies of niet-afgetrokken stortingen.

Berekening revisierente bij afkoop binnen 10 jaar

Hebt u een lijfrente (lijfrenteverzekering, lijfrentespaarrekening of lijfrentebeleggingsrecht) afgekocht binnen 10 jaar na 31 december van het jaar waarin u deze hebt afgesloten? Dan kunt u gebruikmaken van de tegenbewijsregeling. Hierbij berekent u de revisierente op een andere manier. Dit kan voor u voordeliger zijn. Of dit zo is, berekent u met de Rekenhulp Revisierente.

Voorbeeld

U hebt een lijfrente afgesloten op 1 januari 2004. U hebt deze in 2014 afgekocht. Dat is vóór 1 januari 2015, dus binnen 10 jaar na 31 december 2004. U kunt gebruikmaken van de tegenbewijsregeling.

Geen revisierente betalen

U hoeft geen revisierente te betalen als u aan de volgende 2 voorwaarden voldoet:

 • U laat de volledige waarde van een lijfrenteverzekering of een lijfrentespaarrekening in 1 keer uitbetalen en die waarde is in 2015 € 4.281 (vóór 2015 € 4.242) of minder. Tel de waarde mee van alle lijfrenten bij dezelfde instelling waarvan u nog geen uitkering hebt gehad.
 • Er zijn eerder geen termijnen van deze lijfrenteverzekering uitgekeerd of tegoeden van de lijfrentespaarrekening of het lijfrentebeleggingsrecht gedeblokkeerd.

U betaalt ook geen revisierente als u:

 • de lijfrenteverzekering hebt afgesloten voor 16 oktober 1990
 • de lijfrenteverzekering hebt afgesloten na 15 oktober 1990 en u na 1991 geen premies meer hebt betaald voor deze verzekering
 • (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt bent en uw lijfrente (gedeeltelijk) afkoopt

Afkoop van een klein pensioen

U hoeft geen revisierente te betalen over de afkoopsom van een klein pensioen als aan de volgende 2 voorwaarden wordt voldaan:

 • Het pensioen is in 2016 niet meer dan € 465,94 (in 2015 € 462,88) per jaar.
 • De afkoopsom wordt uitgekeerd op grond van de Pensioenwet.

Deze regeling geldt per pensioenmaatschappij.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.