Inkomsten uit tegenwoordige dienstbetrekking

Inkomsten uit tegenwoordige dienstbetrekking zijn bijvoorbeeld:

  • uw loon, waaronder vakantiegeld, gratificaties etc.
  • ziektewetuitkeringen die u de eerste 2 jaar van uw ziekte kreeg (geen WIA- of WAO-uitkeringen)
  • commissarisbeloningen
  • uitkeringen op grond van de Wet financiering loopbaanonderbreking en eventuele aanvullingen hierop
  • stagevergoedingen
  • uitkeringen op grond van de Wet arbeid en zorg, bijvoorbeeld zwangerschaps-, bevallings- en calamiteitenverlof
  • faillissementsuitkeringen van het UWV, bijvoorbeeld nabetaling van loon
  • buitenlands loon

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.