Levensloopverlofkorting

Voor ieder jaar dat u tot en met 31 december 2011 hebt gespaard in de levensloopregeling, krijgt u korting op uw belasting. Dit is de levensloopverlofkorting. U hebt recht op deze korting zodra:

  • uw levenslooptegoed vrijvalt
  • u (een deel van) uw levenslooptegoed opneemt
  • u (een deel van) uw levenslooptegoed afkoopt

De levensloopverlofkorting die u bijvoorbeeld in 2014 krijgt, is maximaal € 205 maal het aantal jaren waarin u hebt gespaard tot en met 31 december 2011. De levensloopverlofkorting is nooit groter dan het bedrag dat vrijvalt of dat u opneemt.

Hebt u in (1 van) de voorgaande jaren ook levensloopverlofkorting gehad? Dan moet u de maximale korting van dit jaar verminderen met de levensloopverlofkorting die u eerder kreeg.

Degene die uw levenslooptegoed uitbetaalt, verrekent de levensloopverlofkorting op het moment dat hij de belasting inhoudt.

Voorbeeld

Na 5 jaar sparen, nam u in 2014 voor het eerst uw levenslooptegoed op. U hebt recht op maximaal 5 keer het bedrag van de levensloopverlofkorting. In 2014 was die korting € 205. Degene die uw levenslooptegoed uitbetaalt, houdt (5 x € 205 =) € 1.025 minder belasting in.

Zie ook

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.