Belastingdienst

Zorgverzekeringswet

U betaalt de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (bijdrage Zvw) aan de Belastingdienst. Hoe hoger uw inkomen, hoe hoger uw bijdrage. Vanaf 2013 is de manier veranderd waarop u meebetaalt aan de Zvw.

Veranderingen inkomensafhankelijke bijdrage Zvw 2015

Vanaf 2015 gelden er nieuwe percentages voor de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw).

Lees verder over...

Inkomensafhankelijke bijdrage Zvw vanaf 2013

Uw werkgever of uitkeringsinstantie betaalt de werkgeversheffing Zvw. Of u betaalt zelf de bijdrage Zvw via inhouding of een aanslag. Wat voor u geldt, is afhankelijk van uw situatie.

Lees verder over...

Teruggaaf bijdrage Zvw

Als volgens onze gegevens bij u in een kalenderjaar te veel bijdrage Zvw is ingehouden, zorgen wij voor een teruggaaf van de te veel betaalde bijdrage Zvw aan u.

Lees verder over...

Voorschot teruggaaf bijdrage Zvw

Als u recht hebt op een teruggaaf van de bijdrage Zvw 2015, kunt u hiervoor een voorschot krijgen. Wij betalen dit voorschot uit in juli 2015.

Lees verder over...

U bent het niet eens met een beslissing over uw bijdrage Zvw

Hebt u van ons een bericht ontvangen over de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (bijdrage Zvw)? En bent u het niet eens met dat bericht? Lees wat u kunt doen.

Lees verder over...

Zvw en werken, pensioen of uitkering en het buitenland

Werkt u in een ander land dan het land waarin u woont? Dan is er sprake van grensoverschrijdend werken. Bij grensoverschrijdend werken is het belangrijk om te weten in welk land u sociaal verzekerd bent.

Lees verder over...

Zvw tot en met 2012

Hebt u loon, pensioen of een uitkering? Tot en met 2012 houdt uw werkgever of uitkeringsinstantie daarop de bijdrage Zvw in. Als u andere inkomsten hebt, betaalt u de bijdrage Zvw aan ons. Als volgens onze gegevens bij u te veel bijdrage Zvw is ingehouden, zorgen wij voor een teruggaaf. Als u het niet eens bent met een beslissing over uw bijdrage Zvw, hangt het van uw situatie af wat u kunt doen.

Lees verder over...