Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

Belastingdienst

Werkgeversheffing Zvw of bijdrage Zvw?

Betaalt uw werkgever of uitkeringsinstantie de werkgeversheffing Zvw over uw inkomen, dan hoeft u zelf geen bijdrage Zvw te betalen. Als over (een deel van) uw inkomen geen werkgeversheffing Zvw wordt betaald, betaalt u de bijdrage Zvw zelf via een inhouding op uw nettoloon of uitkering, of via een aanslag. 

In de tabel Werkgeversheffing Zvw of bijdrage Zvw leest u achter uw situatie wat voor u geldt.

Uw situatie
 
Percentage
2015
Percentage
2014
Percentage
2013
Werkgevers-
heffing Zvw 
voor werkgever
of
uitkeringsinstantie
Zelf 
bijdrage
Zvw 
betalen
Alimentatie ingegaan
op of na 1 januari 2006

4,85%

5,4%

5,65%

Nee

Ja

Alimentatie ontvangen
in 2005
en daarna

0%

0%

0%

N.v.t.

Ja, maar 0%

AOW'er

4,85%

5,4%

5,65%

Nee

Ja

Bijstandsgerechtigd
via gemeente

6,95%

7,5%

7,75%

Ja

Nee

Bijstandsgerechtigd via
Sociale
Verzekeringsbank

4,85%

5,4%

5,65%

Nee

Ja

Buitenlandse inkomsten
uit loondienst
zonder vergoeding

4,85%

5,4%

5,65%

Nee

Ja

Directeur-grootaandeelhouder
(dga) en  

niet verzekerd
voor de 
werknemersverzekeringen

4,85%

5,4%

5,65%

Nee

Ja

Directeur-grootaandeelhouder
(dga) en

verzekerd voor de 
werknemersverzekeringen

6,95%

7,5%

7,75%

ja

Nee

Freelancer

4,85%

5,4%

5,65%

Nee

Ja

Gemoedsbezwaard*

N.v.t

N.v.t

N.v.t.

Ja

Nee

Loondienst

6,95%

7,5%

7,75%

Ja

Nee

Militair

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Nabestaande
(Anw-uitkering)

6,95%

7,5%

7,75%

Ja

Nee

Nabestaande
(nabestaandenpensioen
in aanvulling
op de Anw-uitkering)

4,85%

5,4%

5,65%

Nee

Ja

Ondernemer

4,85%

5,4%

5,65%

Nee

Ja

Opting-in

4,85%

5,4%

5,65%

Nee

Ja

Pensioen

4,85%

5,4%

5,65%

Nee

Ja

Uitkering voor
vervroegde uittreding
(ingegaan na
1 januari 2006)

4,85%

5,4%

5,65%

Nee

Ja

Uitkering voor
vervroegde uittreding
(ingegaan vóór
1 januari 2006)
en alleen
als u in 2005
ziekenfondsverzekerd was

6,95%

7,5%

7,75%

Ja

Nee

Uitkering voor
vervroegde uittreding
(ingegaan vóór
1 januari 2006) en
u was in 2005
niet ziekenfondsverzekerd

4,85%

5,4%

5,65%

Nee

Ja

Uitkering uit 
particuliere
arbeidsongeschiktheids-
verzekering

4,85%

5,4%

5,65%

Nee

Ja

WAO'er/WIA'er

6,95%

7,5%

7,75%

Ja

Nee

WW'er

6,95%

7,5%

7,75%

Ja

Nee

Zeevarende

0%

0%

0%

Ja, maar 0%

N.v.t.

Deelvisser

0%

0%

0%

Ja, maar 0%

N.v.t.

Deelvisser én
enig eigenaar of
huurder schip

4,85%

5,4%

5,65%

Nee

Ja

* Gemoedsbezwaarden betalen een vervangende belasting waarvan het tarief gelijk is aan het percentage bijdrage Zvw dat ze zouden betalen als zij niet gemoedsbezwaard zouden zijn.

**Voor de bijdrage Zvw gelden ook maximumbedragen en aanslaggrenzen.