Werkgeversheffing Zvw of bijdrage Zvw?

Betaalt uw werkgever of uitkeringsinstantie de werkgeversheffing Zvw over uw inkomen, dan hoeft u zelf geen bijdrage Zvw te betalen. Als over (een deel van) uw inkomen geen werkgeversheffing Zvw wordt betaald, betaalt u de bijdrage Zvw zelf via een inhouding op uw nettoloon of uitkering, of via een aanslag. 

In de tabel Werkgeversheffing Zvw of bijdrage Zvw leest u achter uw situatie wat voor u geldt.

Uw situatie
 
Percentage
2016
Percentage
2015
Percentage
2014
Percentage
2013
Werkge-
versheffing
Zvw 
 
Zelf 
bijdrage
Zvw 
betalen
Alimentatie
ingegaan
op of na
1 januari 2006

5,5%

4,85%

5,4%

5,65%

Nee

Ja

Alimentatie
ontvangen
in 2005
en daarna*

0%

0%

0%

0%

N.v.t.

Ja, maar 0%

5,5%

4,85%

5,4%

5,65%

Nee

Ja

Bijstands-
gerechtigd
via gemeente

6,75%

6,95%

7,5%

7,75%

Ja

Nee

Bijstands-
gerechtigd via
Sociale
Verzekeringsbank

5,5%

4,85%

5,4%

5,65%

Nee

Ja

Buitenlandse
inkomsten
uit loondienst
zonder vergoeding

5,5%

4,85%

5,4%

5,65%

Nee

Ja

Directeur-
grootaandeel-
houder
(dga) en  
niet verzekerd
voor de 
werknemers-
verzekeringen

5,5%

4,85%

5,4%

5,65%

Nee

Ja

Directeur-
grootaandeel-
houder
(dga) en
verzekerd
voor de 
werknemers-
verzekeringen

6,75%

6,95%

7,5%

7,75%

ja

Nee

5,5%

4,85%

5,4%

5,65%

Nee

Ja

N.v.t

N.v.t

N.v.t

N.v.t.

Ja

Nee

6,75%

6,95%

7,5%

7,75%

Ja

Nee

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Nabestaande
(Anw-uitkering)

6,75%

6,95%

7,5%

7,75%

Ja

Nee

Nabestaande
(nabestaanden-
pensioen
in aanvulling
op de Anw-uitkering)

5,5%

4,85%

5,4%

5,65%

Nee

Ja

5,5%

4,85%

5,4%

5,65%

Nee

Ja

5,5%

4,85%

5,4%

5,65%

Nee

Ja

5,5%

4,85%

5,4%

5,65%

Nee

Ja

Uitkering voor
vervroegde
uittreding
(ingegaan na
1 januari 2006)

5,5%

4,85%

5,4%

5,65%

Nee

Ja

Uitkering voor
vervroegde uittreding
(ingegaan vóór
1 januari 2006)
en alleen
als u in 2005
ziekenfonds-
verzekerd was

6,75%

6,95%

7,5%

7,75%

Ja

Nee

Uitkering voor
vervroegde
uittreding
(ingegaan vóór
1 januari 2006) en
u was in 2005
niet ziekenfonds-
verzekerd

5,5%

4,85%

5,4%

5,65%

Nee

Ja

Uitkering uit 
particuliere
arbeidsongeschikt-
heidsverzekering

5,5%

4,85%

5,4%

5,65%

Nee

Ja

WAO'er/WIA'er

6,75%

6,95%

7,5%

7,75%

Ja

Nee

WW'er

6,75%

6,95%

7,5%

7,75%

Ja

Nee

Zeevarende

0%

0%

0%

0%

Ja, maar 0%

N.v.t.

Deelvisser

0%

0%

0%

0%

Ja, maar 0%

N.v.t.

Deelvisser én
enig eigenaar of
huurder schip

5,5%

4,85%

5,4%

5,65%

Nee

Ja

* Vanaf 2018 vervalt het percentage van 0% en betaalt u bijdrage Zvw.

** Gemoedsbezwaarden betalen een vervangende belasting waarvan het tarief gelijk is aan het percentage bijdrage Zvw dat ze zouden betalen als zij niet gemoedsbezwaard zouden zijn.

 

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.