Definitieve aanslag Zorgverzekeringswet

U ontvangt naast uw definitieve aanslag inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen een aparte definitieve aanslag Zorgverzekeringswet. Deze ontvangt u als u 1 of meer van de volgende inkomsten hebt aangegeven:

  • belastbare winst uit onderneming
  • buitenlandse inkomsten uit vroegere dienstbetrekking, waarop de bijdrage Zvw niet wordt ingehouden
  • bijverdiensten of inkomsten als freelancer, gastouder, artiest of beroepssporter
  • periodieke uitkeringen en verstrekkingen, zoals alimentatie en overheidsbijdragen voor een woning, bepaalde studietoelagen
  • lijfrente-uitkeringen of uitkeringen in verband met invaliditeit, ziekte of ongeval, waarop geen loonbelasting/premie volksverzekeringen werd ingehouden.

Wij verrekenen de eerdere voorlopige aanslagen Zorgverzekeringswet met de definitieve aanslag Zorgverzekeringswet.

Als u het niet eens bent met de definitieve aanslag

U kunt bezwaar maken tegen de definitieve aanslag Zorgverzekeringswet.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.