Veranderingen inkomensafhankelijke bijdrage Zvw 2017

Vanaf 2017 zijn de percentages van de Zvw als volgt:

  • Voor de werkgeversheffing Zvw geldt het hoge percentage van 6,65% (was 6,75% in 2016).
  • Voor de eigen bijdrage Zvw die uw werkgever of uitkeringsinstantie inhoudt op uw loon of uitkering, geldt het lage percentage van 5,4% (was 5,5% in 2016).
  • Voor de eigen bijdrage Zvw die u via een aanslag Zvw betaalt, geldt het lage percentage van 5,4% (was 5,5% in 2016).

Het maximumbijdrage-inkomen in 2017 is € 53.701 (was € 52.763 in 2016).

Zie ook

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.