Welke kosten mag u aftrekken?

U mag alleen kosten aftrekken voor het vervangen of repareren van onderdelen van uw rijksmonumentenpand. Het moet gaan om onderhoudskosten. Dat zijn werkzaamheden bedoeld om het pand in bruikbare staat te houden of te herstellen, waaronder achterstallig onderhoud. Deze kosten moeten in redelijkheid zijn gemaakt. Het gaat dus niet om een verbetering, zoals een uitbreiding van het pand.

Aftrek van onderhoudskosten is alleen mogelijk als het rijksmonumentenpand:

  • een eigen woning is in box 1 (inkomen uit werk en woning)
  • een onderdeel van uw bezittingen en schulden is in box 3 (inkomen uit sparen en beleggen)

Andere kosten zijn niet aftrekbaar.

Let op!

Afschrijvingskosten of vaste eigenaarslasten zijn vanaf 1 januari 2012 niet meer aftrekbaar.

Subsidie

Krijgt u subsidie voor de kosten van uw rijksmonumentenpand? Dan moet u deze subsidie van de onderhoudskosten aftrekken. Hebt u kosten afgetrokken waarvoor u in een ander jaar (een nabetaling van) subsidie kreeg? Dan moet u het bedrag dat u alsnog ontvangt, aangeven in uw aangifte over het jaar waarin u de (nabetaling van) subsidie krijgt.

 

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.