Werkzaamheden aan uw rijksmonumentenpand

Bent u eigenaar van een rijksmonumentenpand? Verricht u onderhoudswerk aan uw pand? Dan mag u de kosten daarvoor aftrekken als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • U bent eigenaar van het pand.
  Het maakt daarbij niet uit of u in Nederland woont of daarbuiten.
 • Het pand is ingeschreven in het Rijksmonumentenregister.
 • U betaalt de onderhoudskosten dit jaar.

Verder is aftrek van onderhoudskosten alleen mogelijk als het rijksmonumentenpand:

Krijgt u subsidie voor de onderhoudskosten van uw rijksmonumentenpand? Dan moet u deze subsidie van de onderhoudskosten aftrekken.

Monumentenpand buiten Nederland

Ook voor uw monumentenpand buiten Nederland kunt u onderhoudskosten aftrekken. Dat kan voor de kosten die u maakt vanaf 18 december 2014. Er moet dan wel aan de volgende voorwaarden worden voldaan:

 • Uw pand ligt binnen de Europese Unie, Liechtenstein, Noorwegen of IJsland.
 • U hebt een erkenning van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap dat uw pand:
  • behoort tot het Nederlands cultureel erfgoed
  • een rijksmonumentenpand zou zijn als het op Nederlands grondgebied stond

Economisch eigendom, zoals appartementsrecht

Hebt u een appartementsrecht, een recht van erfpacht of recht van opstal of een andere vorm van economisch eigendom? Ook dan mag u de onderhoudskosten aftrekken. Voorwaarde is dat de waardeverandering van (uw aandeel in) het rijksmonumentenpand u voor meer dan de helft aangaat.

De aftrek geldt niet voor:

 • gemeentelijke monumenten
 • provinciale monumenten
 • panden die deel uitmaken van een beschermd dorps- of stadsgezicht

Aftrek vooraf vaststellen

Bent u van plan onderhoudswerk aan uw rijksmonumentenpand te verrichten? Dan kunt u bij ons een verzoek vaststelling aftrekbaarheid indienen. U weet dan vooraf welke onderhoudskosten aftrekbaar zijn.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.