Belastingdienst

Overdrachtsbelasting

U moet overdrachtsbelasting betalen als u juridisch of economisch eigenaar wordt van onroerende zaken, rechten op onroerende zaken of aandelen in onroerende zaaklichamen. Bijvoorbeeld een woning of een bedrijfspand. Het gaat hierbij steeds om onroerende zaken in Nederland.

Tarief overdrachtsbelasting

Het tarief van de overdrachtsbelasting voor eigen woningen is 2%. Voor andere onroerende zaken zoals bedrijfspanden geldt een tarief van 6%.

Lees verder over...

Juridisch of economisch eigenaar

U wordt juridisch eigenaar als een notaris in een akte vastlegt dat u de eigenaar bent. U wordt economisch eigenaar als een notaris dit niet doet.

Lees verder over...

Hoeveel overdrachtsbelasting moet u betalen?

Hoeveel overdrachtsbelasting u moet betalen, hangt ervan af u juridisch of economisch eigenaar wordt, aandelen krijgt, of een erfpachtrecht krijgt.

Lees verder over...

Hoe betaalt u overdrachtsbelasting?

Een notaris doet namens u aangifte voor de overdrachtsbelasting. Zelf aangifte doen voor de overdrachtsbelasting kan ook.

Lees verder over...

Wanneer hoeft u geen overdrachtsbelasting te betalen?

U hoeft onder andere geen overdrachtsbelasting te betalen als u juridisch of economisch eigenaar wordt van onroerende zaken.

Lees verder over...

Wanneer kunt u vrijstelling van overdrachtsbelasting krijgen?

Soms kunt u een vrijstelling krijgen van overdrachtsbelasting. Bijvoorbeeld als u ook omzetbelasting betaald, of als u een pand inbrengt in een onderneming.

Lees verder over...