Nieuwe woning staat leeg of nog in aanbouw

Hebt u een woning gekocht die in aanbouw is of nog leeg staat in de periode dat u er nog niet in woont? Dan mag u hiervoor gedurende maximaal 3 jaar de (hypotheek)rente aftrekken.

Voorwaarden

Onder de volgende voorwaarden mag u rente en kosten aftrekken:

  • Het is uw bedoeling is om binnen 3 jaar na het jaar van aankoop zelf in de nieuwe woning te gaan wonen.
  • U mag de rente aftrekken gedurende maximaal 3 jaar na het jaar van aankoop.

Aftrekbare kosten

Aftrekbare kosten voor de nieuwe woning zijn:

Had u op het moment dat u de nieuwe woning kocht  al een eigen woning? Dan mag u van beide woningen de (hypotheek)rente en kosten aftrekken.

Eigenwoningforfait

Gedurende de periode dat de woning in aanbouw is, is het eigenwoningforfait € 0.

Nieuwe woning staat te koop

Zet u de nieuwe woning te koop voordat u er zelf bent gaan wonen? Dan blijft het een eigen woning als u aan de volgende 2 voorwaarden voldoet:

  • u hebt de woning gekocht om er zelf in te gaan wonen
  • de nieuwe woning staat leeg en te koop

Wanneer geen recht op aftrek van kosten?

U mag de kosten niet aftrekken als u:

  • een bestaande woning hebt gekocht waarin u pas 3 jaar na afloop van het kalenderjaar van aankoop gaat wonen. Bijvoorbeeld door een ingrijpende verbouwing.
  • een nieuw te bouwen woning hebt gekocht en voorziet dat u daarin pas 3 jaar na afloop van het jaar van aankoop gaat wonen. Bijvoorbeeld door een langdurige vertraging van de nieuwbouw.

In deze beide situaties vallen de woning en de bijbehorende voor dat jaar in box 3 (sparen en beleggen).

Voorbeeld

U koopt op 1 juni 2011 een nieuwbouwwoning. Uw verwachting is dat u pas op 1 december 2015 in deze woning gaat wonen.

U voldoet nu niet aan de voorwaarde van binnen 3 jaar na het kalenderjaar van aankoop. Deze termijn eindigt namelijk op 31 december 2014. Voor het jaar 2011 mag u deze woning niet opgeven in box 1. De woning en schuld moet u over het jaar 2011 opgeven in box 3. De betaalde rente over het jaar 2011 is niet aftrekbaar.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.