Belastingdienst

Vorige woning staat te koop

Bent u verhuisd, maar hebt u uw vorige woning nog niet verkocht? Als u aan de voorwaarden voldoet, mag u ook deze woning tijdelijk als eigen woning opgeven. U hebt dan voor die woning recht op renteaftrek.

Let op!

Vanaf 2015 verandert deze regeling. Denkt u dat uw eigen woning in 2015 nog te koop staat? Lees dan hier wat dat voor u betekent.

Voorwaarden

  • De woning staat te koop.
  • De woning staat leeg sinds de verhuizing.
  • De woning was in voorgaande jaren uw hoofdverblijf.

Aftrekbare kosten

Voldoet de woning aan de voorwaarden? Dan mag u ook voor de vorige woning de volgende kosten aftrekken:

Hebt u een nieuwe eigen woning gekocht? Dan mag u van de oude en de nieuwe woning deze kosten aftrekken.

Eigenwoningforfait

In het jaar dat u verhuisd bent vult u in uw aangifte voor beide woningen het eigenwoningforfait in voor de periode dat u in die woning woonde. Het eigenwoningforfait in de periode dat u niet in die woning woonde, is € 0. In de 3 jaren daarna vult u alleen het eigenwoningforfait in van de woning die uw hoofdverblijf is.

Periode

De woning die te koop staat, mag u als eigen woning opgeven gedurende maximaal 3 jaar na het kalenderjaar waarin u de woning hebt verlaten.

Voorbeeld

Uw vorige woning staat met ingang van 1 mei 2010 leeg en te koop. U mag deze woning maximaal tot en met 31 december 2013 blijven opgeven als eigen woning.

Let op!

Vanaf 2015 verandert deze regeling. Denkt u dat uw eigen woning in 2015 nog te koop staat? Lees dan hier wat dat voor u betekent.

Woning na die periode niet verkocht

Is de woning na die periode niet verkocht? Dan is de rente niet meer aftrekbaar, en geeft u de woning en de schuld aan in box 3 (sparen en beleggen). Is uw (hypotheek)schuld lager dan de waarde van het huis in het  economische verkeer op dat moment? Dan hebt u overwaarde. Dat beïnvloedt de renteaftrek van de hypotheek voor uw nieuwe woning. Meer hierover leest u bij: Eigenwoningreserve.   

Voorbeeld

U hebt uw woning langer dan 3 jaar na het kalenderjaar waarin u de woning hebt verlaten te koop staan. De woning en de schuld vallen daarom in box 3. De woning heeft op dat moment een verkoopwaarde van € 200.000 en uw (hypotheek)schuld voor de woning is € 175.000 U hebt dan een overwaarde van € 25.000.

Hebt u een nieuwe eigen woning gekocht? Dan wordt uw renteaftrek beperkt. U moet op dat moment de behaalde overwaarde in mindering brengen op uw eigenwoningschuld.

Bent u in een huurwoning gaan wonen? Dan wordt de overwaarde toegevoegd aan uw eigenwoningreserve.

Zie ook