Schenking van maximaal € 100.000

Krijgt u tussen 1 oktober 2013 en 1 januari 2015 een schenking? Dan mag u, als u voldoet aan de voorwaarden, gebruikmaken van de verhoogde schenkingsvrijstelling. In dat geval hoeft u over een schenking tot maximaal € 100.000 geen schenkbelasting te betalen.

U mag alleen gebruikmaken van de verhoogde schenkingsvrijstelling als u het bedrag van de schenking gebruikt voor:

  • aankoop, verbetering of onderhoud van uw eigen woning
  • aflossing van uw eigenwoningschuld
  • aflossing van een restschuld van uw verkochte eigen woning
  • afkoop van rechten van erfpacht, opstal of beklemming

Let op!

Alleen de eigenaar van de eigen woning kan de schenking gebruiken voor aflossing van zijn eigenwoningschuld en dus gebruikmaken van de verhoogde schenkingsvrijstelling.

Renteaftrek

Als u de schenking gebruikt voor de aflossing van uw eigenwoningschuld of een restschuld van uw verkochte eigen woning die is ontstaan na 28 oktober 2012, dan wordt die  schuld lager. U betaalt dus minder rente, waardoor u minder (hypotheek)rente kunt aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting.

Voorlopige aanslag

Krijgt u een voorlopige aanslag met hypotheekrenteaftrek (aftrek voor betaalde eigenwoningrente) en verandert de rente die u betaalt? Pas uw voorlopige aanslag dan zo snel mogelijk aan. Zo voorkomt u dat u later moet bijbetalen of dat u nu te weinig geld terugkrijgt.

Toeslagen

Krijgt u een toeslag? Als uw renteaftrek minder wordt, wordt uw verzamelinkomen hoger. Dit kan gevolgen hebben voor de hoogte van uw toeslagen. Geef een wijziging van uw verzamelinkomen altijd zo snel mogelijk door.

Restschuld van de verkochte eigen woning

U hebt een restschuld voor uw eigen woning als uw eigenwoningschuld (bedrag waarover u hypotheekrente mag aftrekken) hoger is dan de verkoopprijs van de woning, na aftrek van de verkoopkosten. Verkoopkosten zijn bijvoorbeeld makelaarskosten en de kosten voor het verplichte energielabel. Ook als u een  eigen woning tijdelijk verhuurt of op een andere wijze vervreemdt, kunt u een restschuld hebben. In dat geval rekent u het verschil uit tussen de waarde in het economisch verkeer en de eigenwoningschuld.

Hebt u na 28 oktober 2012 een restschuld gekregen? Dan valt de restschuld in box 1 en mag u de rente die u hierover betaalt in uw aangifte aftrekken. Wilt u de schenking gebruiken om een restschuld te verminderen? Als u de restschuld na 28 oktober 2012 hebt gekregen, kunt u gebruik maken van de verhoogde schenkingsvrijstelling.

Hebt u voor 29 oktober 2012 een restschuld gekregen? Dan valt deze restschuld in box 3 en is de rente die u hierover betaalt niet aftrekbaar. Wilt u de schenking gebruiken om deze restschuld te verminderen? Als u de schenking krijgt in 2014, mag u ook voor deze restschuld gebruik maken van de verhoogde schenkingsvrijstelling.

Bijleenregeling

Gebruikt u de schenking om uw eigenwoningschuld (deels) af te lossen? Dan wordt uw eigenwoningschuld lager. Als u uw woning gaat verkopen, hebt u misschien een overwaarde. Koopt u daarna binnen 3 jaar een nieuwe eigen woning? Dan krijgt u te maken met de bijleenregeling. U mag dan misschien minder rente aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting.

Box 3

Staat het geld van de schenking op 1 januari op uw rekening? Dan telt dit bedrag mee in de grondslag sparen en beleggen. Over uw positieve grondslag sparen en beleggen moet u belasting betalen. Ook als u het bedrag van de schenking later in het jaar gebruikt voor uw eigen woning.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.