Vrijstelling bij uitkering kapitaalverzekering eigen woning

Krijgt u een uitkering uit uw 'kapitaalverzekering eigen woning'? Dan gelden de volgende vrijstellingen als u aan deze voorwaarden voldoet:

 • Hebt u 15 tot en met 19 jaar premie betaald? Dan is de vrijstelling in:
  • 2016 maximaal € 36.800 per persoon
  • 2015 maximaal € 36.600 per persoon
  • 2014 maximaal € 36.300 per persoon
 • Hebt u 20 jaar of langer premie betaald? Dan is de vrijstelling in:
  • 2016 maximaal € 162.000 per persoon
  • 2015 maximaal € 161.500 per persoon
  • 2014 maximaal € 160.000 per persoon
 • Overlijdt u of uw fiscale partner, dan wordt de verzekering uitgekeerd. Gebeurt dit binnen 20 jaar nadat u de verzekering hebt afgesloten? Dan is de vrijstelling in:
  • 2016 maximaal € 162.000
  • 2015 maximaal € 161.500
  • 2014 maximaal € 160.000

U moet dan wel tot het moment van overlijden jaarlijks premie hebben betaald.

Hebt u een vrijstelling? Houd dan rekening met het volgende: 

 • De vrijstelling is nooit hoger dan de eigenwoningschuld op het moment dat u de uitkering ontvangt. Ook is de vrijstelling nooit hoger dan de eigenwoningschuld die u daadwerkelijk aflost met de uitkering.
 • U hebt tijdens uw leven recht op een totale vrijstelling van ten hoogste het hoge bedrag, bijvoorbeeld € 161.500 in 2015.
 • De vrijstelling geldt voor de hele uitkering, dus voor de premies en de opgebouwde rente samen.
 • Kunt u deze vrijstelling niet helemaal gebruiken? Dan houdt u recht op een vrijstelling voor het verschil tussen uw totale vrijstelling en de ontvangen uitkering.
 • Het bedrag van de vrijstelling wordt jaarlijks verhoogd in verband met inflatie.

Voorbeeld

In dit voorbeeld werken wij met fictieve bedragen.

U ontvangt een kapitaaluitkering van € 100.000. Uw totale vrijstelling is € 157.000. U hebt dan nog een vrijstelling van (€ 157.000 - € 100.000 =) € 57.000 over. Deze kunt u gebruiken als u van een andere 'kapitaalverzekering eigen woning' een uitkering krijgt. De vrijstelling krijgt u alleen als u de hele kapitaaluitkering van € 100.000 gebruikt hebt voor aflossing van uw eigenwoningschuld.

Wanneer vervalt uw vrijstelling?

Uw recht op vrijstelling kan komen te vervallen. Dat gebeurt bijvoorbeeld als u de verzekering afkoopt binnen 15 jaar nadat u die hebt afgesloten. De vrijstelling vervalt ook als de verzekering zo wordt gewijzigd, dat deze niet meer voldoet aan de voorwaarden voor een kapitaalverzekering eigen woning.

Gezamenlijke vrijstelling

Hebt u een fiscale partner? Dan kunt u allebei de vrijstelling krijgen. U moet dan wel allebei zelfstandig begunstigde zijn van de uitkering. U bent begunstigde als u recht hebt op een uitkering. Bij minimaal 20 jaar premiebetaling krijgt u samen in: 

 • 2016 maximaal € 324.000
 • 2015 maximaal € 323.000
 • 2014 maximaal € 320.000
 • 2013 maximaal € 314.000

De vrijstelling is niet overdraagbaar. Uw eigen vrijstelling kan dus niet hoger zijn dan (het deel van) de uitkering waarop u zelf recht hebt.

Uitkering hoger dan vrijstelling

Is de uitkering hoger dan het bedrag van uw vrijstelling? Dan betaalt u belasting over het bedrag dat boven de vrijstelling uitkomt. Dit bedrag geeft u op in box 1 (werk en woning).

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.