Aftrekbare kosten verdelen

Als u fiscale partners bent, kunt u bepaalde inkomsten en aftrekbare kosten onderling verdelen. Hieronder vallen ook de aftrekposten van de eigen woning. Het is afhankelijk van uw situatie of u kunt verdelen.

Wanneer verdelen?

U kunt de inkomsten en aftrekbare kosten van de eigen woning verdelen als u:

U vult allebei op de aangifte het totaal in van het eigenwoningforfait en de aftrekbare kosten. Vervolgens verdeelt u het saldo van deze inkomsten en aftrekposten tussen u beiden. Elke verdeling mag, als het totaal maar 100% is.

Let op!

U mag alleen het saldo van de inkomsten en aftrekposten eigen woning tussen u en uw fiscale partner verdelen. De ene fiscale partner mag bijvoorbeeld niet alleen het eigenwoningforfait aangeven en de andere fiscale partner alleen de kosten..

Wanneer niet verdelen?

U kunt de inkomsten en aftrekposten van de eigen woning niet verdelen als u:

  • een deel van het jaar een fiscale partner, en u er niet voor kiest om het hele jaar fiscale partners te zijn
  • samen eigenaar bent, maar geen fiscale partners

In de aangifte vult ieder voor zich dan de inkomsten en de aftrekposten voor de eigen woning in. U kunt het saldo niet onderling verdelen:

  • U geeft het deel van het eigenwoningforfait aan dat overeenkomt met uw aandeel in het eigendom van de woning.
  • U mag alleen die (hypotheek)rente en financieringskosten aftrekken die betrekking heeft  op uw aandeel in de eigenwoningschuld. Betaalde u minder? Dan mag u alleen het betaalde bedrag aftrekken.
  • Hebt u periodiek bedragen betaald voor erfpacht, opstal of beklemming? Dan mag u maximaal het deel aftrekken dat overeenkomt met uw aandeel in het eigendom van de woning.  Betaalde u minder? Dan mag u alleen het betaalde bedrag aftrekken.

Voorbeeld

De woning was voor 75% uw eigendom en voor 25% eigendom van een huisgenoot die een deel van het jaar uw fiscale partner was. Ook het aandeel in de eigenwoningschuld van u en uw huisgenoot is 75% en 25%.

U geeft dan 75% van het eigenwoningforfait van de hele woning aan. En u mag maximaal 75% van de (hypotheek)rente, de financieringskosten en de periodieke betalingen voor erfpacht, opstal of beklemming voor de eigen woning aftrekken.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.