Belastingdienst

Aangifte doen met aangifte- of administratiesoftware

U kunt aangifte doen met aangifte- of administratiesoftware. Elke digitale aangifte is een apart bericht, dat u kunt verzenden via internet. Na het verzenden van de aangifte krijgt u een retourbericht, bijvoorbeeld een transportbevestiging, een ontvangstbevestiging of een foutmelding.

Om aangifte te kunnen doen met aangifte- of administratiesoftware moet uw softwareleverancier u wel een versie van het softwarepakket hebben geleverd waarmee u veilig digitaal aangifte kunt doen.

Vanaf belastingjaar 2012: verplicht aangifte doen via SBR

Standard Business Reporting (SBR) is de standaard voor het aanleveren van financiële informatie aan de overheid. Wij gaan stapsgewijs over op deze standaard. Vanaf belastingjaar 2012 kunt u uw aangiften inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting met aangifte- of administratiesoftware alleen nog doen via SBR. Vanaf 2014 geldt dit ook voor de aangifte btw en de opgaaf intracommunautaire prestaties.

Zelfontwikkelde software

Gebruikt u voor uw administratie en aangiften software die u zelf hebt ontwikkeld? U kunt dan van ons ondersteuning krijgen bij het ontwikkelen en testen van uw software. Wilt u als softwareontwikkelaar gebruikmaken van onze diensten, dan kunt u hiervoor een ondersteuningsabonnement afsluiten. Hieraan zijn geen kosten verbonden. Meer informatie hierover vindt u bij Ondersteuning aan softwareontwikkelaars.

Overzicht aangiften en opgaven

Om de status van uw aangiften en opgaven te zien, logt u in op het beveiligde gedeelte van onze internetsite. In het overzicht met uw aangiften en opgaven ziet u welke aangiften en opgaven u nog moet insturen en welke u al hebt ingestuurd.