Belastingcontrole met de Auditfile

Iedere ondernemer krijgt op gezette tijden te maken met een controle van de Belastingdienst. Eén van de meest tijdrovende bezigheden daarbij is het verzamelen en overzichtelijk maken van de gegevens die de Belastingdienst voor de controle nodig heeft. Om te komen tot administratieve lastenverlichting voor het bedrijfsleven heeft de Belastingdienst in 1999 de Auditfile ontwikkeld, waarin de meeste gegevens die voor de controle noodzakelijk zijn, zijn opgenomen. Door technische vooruitgang heeft het XML-platform daarna de XML Auditfile Financieel ontwikkeld. Het platform is een samenwerkingsverband van SRA (samenwerkende registeraccountants & accountants-administratieconsulenten), softwareleveranciers en de Belastingdienst.

In tegenstelling tot de 'oude' Auditfile kunt u met de XML Auditfile Financieel maximaal gebruik maken van de mogelijkheden om gegevens uit te wisselen tussen de verschillende standaardpakketten, zoals die worden gebruikt in de accountantspraktijk.

De Auditfile wordt op dit moment door de meeste boekhoudpakketten in Nederland ondersteund. De bouwers van de boekhoudsoftware nemen het aanmaken van de Auditfile meestal op als menukeuze in het pakket. In de meeste gevallen gaat het dan om de Auditfile. Als u overweegt om de Auditfile in uw boekhoudpakket op te nemen, raden wij u aan om de XML Auditfile Financieel in uw programmatuur in te laten bouwen.

 

Zie ook

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.