Btw terugvragen

Onder meer in de volgende gevallen kunt u ons vragen om teruggaaf van btw:

  • Uw afnemer heeft een factuur niet of niet volledig betaald, en zal deze ook niet meer betalen. U kunt dan de btw terugvragen die u over deze oninbare vordering hebt aangegeven en betaald.
  • U doet zaken met buitenlandse ondernemers en u hebt zowel in Nederland als in een ander EU-land aangifte gedaan van een intracommunautaire verwerving.

U stuurt uw verzoek om teruggaaf per brief naar uw belastingkantoor. Vermeld in uw verzoek om welk aangiftetijdvak het gaat en om welke bedragen. Om ervoor te zorgen dat wij uw verzoek snel kunnen verwerken, raden wij u aan om specificaties aan het verzoek toe te voegen.

Let op!

U mag een verzoek om teruggaaf niet verrekenen in uw btw-aangifte. Wij sturen u een brief waarin staat hoeveel u terugkrijgt.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.