Hoe bereken ik mijn belastingvermindering vanwege de kleineondernemersregeling?

Hoeveel belastingvermindering u precies krijgt, hangt af van het btw-bedrag dat u ons zou moeten betalen na aftrek van voorbelasting als u de regeling niet zou toepassen.

Belastingvermindering voor kleine ondernemers

Hoeveel btw zou u
per jaar moeten
betalen aan de Belastingdienst?

Hoeveel vermindering krijgt u?

 

€ 1.883 of meer

Geen vermindering

 

€ 1.346 tot € 1.883

2,5 x (€ 1.883 - btw-bedrag)

Voorbeeld van vermindering

€ 1.345 of minder

De vermindering is gelijk aan 
het btw-bedrag. U hoeft dus geen btw te betalen.
Voorbeeld geen btw betalen

 

U kunt ontheffing van administratieve verplichtingen aanvragen.

 

Aangifte doen

U berekent de definitieve vermindering aan het eind van een jaar. U kunt ook een schatting maken en per maand of kwartaal uw vermindering in uw aangifte aftrekken. Hoe u dat doet, leest u bij Aangifte doen.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.