G-rekening

Als u personeel uitzendt, uitleent of detacheert op de Nederlandse markt, kan een inlener u vragen een g-rekening te openen. Een g-rekening is een geblokkeerde bankrekening waarmee u alleen de loonheffingen en de btw aan ons kunt betalen.

De inlener stort het geschatte bedrag aan loonheffingen op uw g-rekening. U kunt dat bedrag alleen gebruiken om de loonheffingen en btw te betalen. Als u deze niet betaalt, kunnen wij de inlener niet meer aansprakelijk stellen voor het bedrag dat hij heeft gestort op de g-rekening.

Een g-rekening kunt u aanvragen met het formulier 'Aanvraag g-rekening'. U kunt dit formulier downloaden.

Let op!

U bepaalt samen met de inlener of u een g-rekening gebruikt. Het is aan te raden om daar van tevoren afspraken over te maken.

Meer informatie

Meer informatie over de g-rekening vindt u in de brochure 'Aansprakelijkheid voor loonheffingen en omzetbelasting bij inlening van personeel'. U kunt deze brochure downloaden.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.