Belastingdienst

Verklaring arbeidsrelatie (VAR)

Werkt u voor opdrachtgevers, bijvoorbeeld als freelancer of zelfstandige zonder personeel? Dan kan het onduidelijk zijn of uw opdrachtgevers loonheffingen moeten inhouden en betalen over uw inkomsten. De VAR geeft u en uw opdrachtgevers hierover duidelijkheid.

Komende nieuwe wet- en regelgeving: overgangsregeling

In 2015 gaat de wet- en regelgeving voor de VAR veranderen. Wat dit betekent, leest u bij Wetsvoorstel: VAR wordt 'Beschikking geen loonheffingen' (BGL) en Komende nieuwe wet- en regelgeving in 2015: overgangsregeling.

VAR aanvragen

Wilt u een VAR aanvragen? Lees dan eerst Wie kan een VAR aanvragen en waarvoor?

Er zijn 4 soorten VAR. Welke dat zijn leest u bij Wat staat er in de VAR? Bij het bepalen van de soort VAR die u krijgt, is het onder andere van belang of er een dienstbetrekking is. Lees meer hierover bij Beoordeling dienstbetrekking.

U bent niet verplicht een VAR aan te vragen. Wel kunnen uw opdrachtgevers erom vragen. Als u een VAR hebt gekregen, bent u niet verplicht om deze altijd te gebruiken.

Bent u het niet eens met de afgegeven VAR, dan kunt u daartegen in bezwaar gaan. 

Veranderingen in uw situatie moet u zo snel mogelijk aan ons doorgeven door een nieuwe VAR aan te vragen.

Let op!

Wilt u een VAR aanvragen voor 2015 en hebt u al een VAR voor 2014? Dan hoeft u misschien geen nieuwe VAR voor 2015 aan te vragen. Meer hierover leest u bij Geldigheid Verklaring arbeidsrelatie.

 

Geldigheid VAR

Elk jaar kunt u vanaf 1 september een nieuwe VAR aanvragen voor het volgende jaar. Of u kreeg automatisch een nieuwe VAR voor het volgende jaar van ons. Vanwege de komende nieuwe wet- en regelgeving is er een overgangsregeling voor 2014/2015. Hoe lang uw VAR geldig is, leest u bij Geldigheid Verklaring arbeidsrelatie.

Uitzending, detachering of bemiddeling

Het is van belang om te weten of u werkt via uitzending of detachering of via bemiddeling. Dit heeft namelijk gevolgen voor uw VAR. U vindt hier meer informatie over:

Zie ook