Belastingdienst

Verklaring arbeidsrelatie (VAR)

Werkt u voor opdrachtgevers, bijvoorbeeld als freelancer of zelfstandige zonder personeel? Dan kan het onduidelijk zijn of uw opdrachtgevers loonheffingen moeten inhouden en betalen over uw inkomsten. De VAR geeft u en uw opdrachtgevers hierover duidelijkheid. Er zijn 4 soorten VAR. Welke dat zijn leest u bij Wat staat er in de VAR?

Wilt u van ons een VAR? Lees dan eerst Wie kan een VAR aanvragen en waarvoor?

VAR aanvragen

Komt u in aanmerking voor een VAR? Dan kunt u een VAR aanvragen. Bij het bepalen van de soort VAR die u krijgt, is het onder andere van belang of er een dienstbetrekking is. Lees meer hierover bij Beoordeling dienstbetrekking.

U bent niet verplicht een VAR aan te vragen. Wel kunnen uw opdrachtgevers erom vragen. Als u een VAR hebt gekregen, bent u niet verplicht om deze altijd te gebruiken.

Bent u het niet eens met de afgegeven VAR, dan kunt u daartegen in bezwaar gaan. 

Veranderingen in uw situatie moet u zo snel mogelijk aan ons doorgeven door een nieuwe VAR aan te vragen.

Geldigheid VAR

Een VAR is maximaal 1 kalenderjaar geldig, van 1 januari tot en met 31 december. Als de VAR in de loop van het jaar wordt afgegeven, is deze geldig tot en met 31 december van dat jaar. Als uw opdrachtgever of bemiddelaar twijfelt aan de echtheid van uw VAR, kan hij ons vragen om de echtheid te controleren. Lees meer hierover bij Geldigheid Verklaring arbeidsrelatie.

Uitzending, detachering of bemiddeling

Het is van belang om te weten of u werkt via uitzending of detachering of via bemiddeling. Dit heeft namelijk gevolgen voor uw VAR. U vindt hier meer informatie over:

Zie ook