VAR resultaat uit overige werkzaamheden (VAR-row)

De VAR-row biedt u en uw opdrachtgevers geen zekerheid over de vraag of zij loonheffingen moeten inhouden en betalen. Uw opdrachtgevers moeten zelf toetsen of er een dienstbetrekking is.

Toetsen: wel of geen dienstbetrekking

Uw opdrachtgevers moeten bij een VAR-row altijd toetsen of er een (fictieve) dienstbetrekking is. Alleen als zij tot de conclusie komen dat daar geen sprake van is, zullen zij geen loonheffingen inhouden en betalen. Bij twijfel of er een dienstbetrekking is, kan de opdrachtgever zijn belastingkantoor om een uitspraak vragen. Als opdrachtnemer kunt u UWV om een uitspraak vragen.

Als uw opdrachtgevers tot de conclusie komen dat er geen sprake is van een dienstbetrekking, kunnen wij achteraf toch een dienstbetrekking constateren. In dat geval moeten uw opdrachtgevers alsnog loonheffingen betalen en kunnen zij de loonbelasting/premie volksverzekeringen op u verhalen.

Lees meer hierover bij Nagaan of er een dienstbetrekking is en in het besluit Beleidsregels beoordeling dienstbetrekking.

Houden uw opdrachtgevers geen loonheffingen in, dan kunt u aan een VAR-row geen uitkeringsrechten voor de werknemersverzekeringen (WW, ZW en WIA) ontlenen.

Als u artiest bent

Bent u een artiest met een VAR-row? Dan moeten uw opdrachtgevers loonheffingen inhouden op grond van de artiesten- en beroepssportersregeling. Meer informatie hierover vindt u in de 'Handleiding artiesten- en beroepssportersregeling'. U kunt deze handleiding downloaden.

Wanneer krijgt u een VAR-row?

U krijgt een VAR-row als wij uw inkomsten niet beschouwen als winst uit onderneming, loon uit dienstbetrekking of inkomsten uit werkzaamheden voor rekening en risico van uw vennootschap.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.