Belastingdienst

Teruggaafregeling energiebelasting bij blokverwarming

U kunt gedeeltelijke teruggaaf van energiebelasting aanvragen voor aardgas dat is gebruikt voor blokverwarming. Voorwaarden voor de teruggaaf zijn:

  • Het aardgas is belast volgens het tarief van de 1e belastingschijf.
  • Het verbruik van warmte in de onroerende zaak die door een installatie voor blokverwarming wordt verwarmd is hoger dan 158.000 MJ per verbruiksperiode van 12 maanden.

Vanaf 1 januari 2013 zijn de 1e en 2e tariefschijf voor aardgas samengevoegd. Om voor deze teruggaafregeling in aanmerking te komen moet het verbruik hoger dan 5.372.000 MJ zijn.

U kunt een verzoek indienen bij Belastingdienst/kantoor Emmen/Energieteam. Dit team behandelt uw aanvraag en betaalt u het bedrag terug als u aan de voorwaarden voldoet. Het adres staat op het formulier voor het verzoek om teruggaaf.

Voor teruggaafverzoeken gebruikt u het formulier Verzoek teruggaaf energiebelasting blokverwarming.

Let op!

Er is een formulier om teruggaaf te vragen over jaren tot en met 2012 en een formulier om teruggaaf te vragen vanaf het jaar 2013. Zorg ervoor dat u het juiste formulier hebt.