Overzicht gerichte vrijstellingen

De werkkostenregeling kent gerichte vrijstellingen voor het vergoeden, verstrekken of ter beschikking stellen van:

 • vervoer en reiskosten, waaronder voor woon-werkverkeer:
  • abonnementen voor reizen met openbaar vervoer
  • kostenvergoedingen voor zakelijke reizen en woon-werkverkeer met eigen vervoer van maximaal € 0,19 per kilometer (bedrag voor 2015)
  • losse kaartjes voor zakelijke reizen met openbaar vervoer
 • tijdelijk verblijf voor de dienstbetrekking, zoals overnachtingen tijdens dienstreizen en maaltijden
 • cursussen, congressen, vakliteratuur en dergelijke, voor het onderhouden en verbeteren van de kennis en vaardigheden die nodig zijn voor het werk
 • studie en opleiding met het oog op het verwerven van (meer) inkomen en procedures tot erkenning van verworven competenties (evc-procedures)
 • verhuizingen, als de verhuizing verband houdt met de dienstbetrekking
 • extraterritoriale kosten (30%-regeling)
 • gereedschappen, computers, mobiele communicatiemiddelen en dergelijke apparatuur, als deze voldoen aan het zogenoemde noodzakelijkheidscriterium
 • korting op producten uit eigen bedrijf tot een bedrag van 20% van de waarde in het economische verkeer van deze producten, maar niet meer dan € 500 per werknemer per kalenderjaar
 • arbovoorzieningen
 • hulpmiddelen

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.