Overzicht nihilwaarderingen

Voor de volgende soorten loon in natura geldt een nihilwaardering:

 • voorzieningen die uw werknemer op de werkplek gebruikt, zoals een bureau of een kopieermachine
 • consumpties op de werkplek die geen deel uitmaken van een maaltijd
 • ter beschikking gestelde kleding die voldoet aan 1 van de volgende voorwaarden:
  • De kleding is (bijna) alleen geschikt is om tijdens het werk te dragen, zoals een laboratoriumjas of een stofjas.
  • Op de kleding zitten 1 of meer duidelijk zichtbare beeldkenmerken die horen bij de werkgever (bijvoorbeeld een bedrijfslogo). Deze hebben samen een oppervlakte van ten minste 70 cm2 per kledingstuk.
  • De kleding blijft aantoonbaar achter op het werk.
  • De kleding is een uniform.
  • U stelt de kleding ter beschikking omdat de Arbeidsomstandighedenwet dit voorschrijft, zoals een paar veiligheidsschoenen. U moet aan de volgende voorwaarden voldoen:
   • U hebt een arboplan
   • Het ter beschikking stellen van kleding past bij dat arboplan
   • De kleding wordt vooral tijdens werktijd gedragen
   • De werknemer hoeft geen eigen bijdrage te betalen.
 • het rentevoordeel van een personeelslening als uw werknemer daarmee een fiets, elektrische fiets of elektrische scooter koopt, en de kosten en het rentevoordeel van een personeelslening voor de eigen woning van uw werknemer
  Met ingang van 1 januari 2016 is het rentevoordeel van personeelsleningen voor de eigen woning belast.
 •  ter beschikking gestelde ov-abonnementen als uw werknemer het abonnement ook voor het werk gebruikt
 • de waarde van huisvesting en inwoning (inclusief verstrekte energie, water en bewassing) die u op de werkplek ter beschikking stelt voor de vervulling van de dienstbetrekking
  Deze voorziening is een nihilwaardering als de werknemer niet op de werkplek woont en hij redelijkerwijs wel gebruik moet maken van de voorziening.
 • voorzieningen in de werkruimte thuis

 

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.