Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

Belastingdienst

Zelfstandigenaftrek

U krijgt de zelfstandigenaftrek als u voldoet aan alle volgende voorwaarden:

U krijgt geen zelfstandigenaftrek over de winst die u hebt behaald als medegerechtigde.

De zelfstandigenaftrek bedraagt niet meer dan het bedrag van de winst vóór ondernemersaftrek. Deze beperking geldt niet als u in aanmerking komt voor de startersaftrek.

Als uw winst te laag is om de zelfstandigenaftrek geheel toe te passen, kunt u het bedrag aan niet-gerealiseerde zelfstandigenaftrek verrekenen in de volgende 9 jaar. De winst moet in die jaren dan wel hoger zijn dan de zelfstandigenaftrek in die jaren.

Ga naar zelfstandigenaftrek 2015 om het bedrag te bepalen dat u in 2015 mag aftrekken.

Ga naar zelfstandigenaftrek 2014 om het bedrag van de zelfstandigenaftrek te bepalen voor 2014.

Ga naar zelfstandigenaftrek 2013 om het bedrag van de zelfstandigenaftrek te bepalen voor 2013.