Zelfstandigenaftrek

U krijgt de zelfstandigenaftrek als u voldoet aan alle volgende voorwaarden:

U krijgt geen zelfstandigenaftrek over de winst die u hebt behaald als medegerechtigde.

De zelfstandigenaftrek bedraagt niet meer dan het bedrag van de winst vóór ondernemersaftrek. Deze beperking geldt niet als u in aanmerking komt voor de startersaftrek.

Als uw winst te laag is om de zelfstandigenaftrek geheel toe te passen, kunt u het bedrag aan niet-gerealiseerde zelfstandigenaftrek verrekenen in de volgende 9 jaar. De winst moet in die jaren dan wel hoger zijn dan de zelfstandigenaftrek in die jaren.

Ga naar zelfstandigenaftrek 2016 om het bedrag te bepalen dat u in 2016 mag aftrekken.

Ga naar zelfstandigenaftrek 2015 om het bedrag te bepalen dat u in 2015 mag aftrekken.

Ga naar zelfstandigenaftrek 2014 om het bedrag van de zelfstandigenaftrek te bepalen voor 2014.

 

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.