Verlies uit onderneming

De winst of het verlies uit uw onderneming is onderdeel van uw inkomen uit werk en woning (box 1). Als uw inkomen uit box 1 negatief is, heet dat een verlies uit werk en woning.

Hoogte van het verlies

Het verlies uit uw onderneming kan nooit hoger zijn dan het totale verlies uit werk en woning.

Voorbeeld

Looninkomsten

€  2.500

Verlies uit onderneming:

- € 12.000

Totaal verlies uit werk en woning:

- €  9.500

In dit voorbeeld is het verlies uit onderneming € 9.500. Het verlies wordt eerst verrekend met de positieve looninkomsten.

Verlies verrekenen

Een verlies uit box 1 kunt u verrekenen met positieve box 1-inkomsten uit de 3 voorafgaande jaren en met positieve box 1-inkomsten uit de 9 volgende jaren. De verliesverrekening kent een verplichte volgorde: eerst de 3 voorafgaande jaren en dan de 9 volgende jaren. Verliezen die u niet in die periodes kunt verrekenen, verdampen. U kunt die verliezen dan niet meer verrekenen.

Verliezen uit box 1 kunt u niet verrekenen met positieve resultaten uit aanmerkelijk belang (box 2) en sparen en beleggen (box 3).

Beschikking

Wij stellen een verlies uit werk en woning vast met een beschikking. Ook de verrekening van verliezen stellen wij vast met een beschikking. Tegen beide beschikkingen kunt u bezwaar maken.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.