Belastingdienst

Vennootschapsbelasting

Bent u eigenaar van bijvoorbeeld een bv of nv? Dan moet u voor uw bedrijf aangifte vennootschapsbelasting doen. Ook stichtingen en verenigingen moeten soms aangifte vennootschapsbelasting doen.

Aangifte vennootschapsbelasting

Uw bedrijf of organisatie betaalt vennootschapsbelasting over het belastbare bedrag. Dit is de belastbare winst in een bepaald jaar, verminderd met de aftrekbare verliezen.

Lees verder over...

Veranderingen vennootschapsbelasting 2015

Per 1 januari 2015 is de Wet vennootschapsbelasting op enkele onderdelen gewijzigd. Een overzicht van de belangrijkste wijzigingen.

Lees verder over...

Veranderingen vennootschapsbelasting vorige jaren

In 2014 en 2013 zijn verschillende wijzigingen doorgevoerd op het gebied van de vennootschapsbelasting.

Lees verder over...

Belastbaar bedrag

De vennootschapsbelasting wordt berekend over het belastbare bedrag in een boekjaar. Het belastbare bedrag is de winst min de verrekenbare verliezen.

Lees verder over...

Verrekenen van verliezen

Een verlies uit een bepaald jaar kunt u verrekenen met de belastbare winst uit het vorige jaar of met toekomstige winsten.

Lees verder over...

Fiscale eenheid vennootschapsbelasting

Op verzoek kan een moedermaatschappij samen met een of meer dochtermaatschappijen aangemerkt worden als een fiscale eenheid.

Lees verder over...

Beleggingsinstellingen

De vennootschapsbelasting kent twee bijzondere regelingen voor beleggingsinstellingen: de vrijgestelde beleggingsinstelling en de fiscale beleggingsinstelling.

Lees verder over...

Geld lenen aan de aandeelhouder

Een lening in de vorm van geld van een bv aan een aandeelhouder moet voldoen aan zakelijke voorwaarden.

Lees verder over...

Innovatiebox

De innovatiebox is ingevoerd om innovatief onderzoek door ondernemers fiscaal te stimuleren.

Lees verder over...

Functionele valuta

Wilt u niet in euro's aangifte vennootschapsbelasting doen, maar in een andere valuta (functionele valuta)? Dan hebt u een beschikking Regeling functionele valuta nodig.

Lees verder over...

Deelnemingsvrijstelling

Met de deelnemingsvrijstelling voorkomt u dat winst die al eerder is belast bij een dochtermaatschappij, nog een keer wordt belast bij de moedermaatschappij.

Lees verder over...

Voorlopige aanslag vennootschapsbelasting

De meeste ondernemingen die vennootschapsbelasting moeten betalen, ontvangen aan het begin van het jaar een voorlopige aanslag.

Lees verder over...

Uitstel aanvragen

Als u uw aangifte vennootschapsbelasting niet op tijd kunt indienen, kunt u uitstel aanvragen.

Lees verder over...

Waardering onderhanden werk

De Belastingdienst heeft afspraken gemaakt met brancheorganisaties over de waardering van onderhanden werk. De nieuwe afspraken verminderen de administratieve lasten voor bedrijven.

Lees verder over...

Willekeurige afschrijving

Willekeurig afschrijven betekent dat u naast de gewone afschrijving zelf bepaalt hoe en wanneer u een bedrijfsmiddel afschrijft.

Lees verder over...