Belastingdienst

Aangifte vennootschapsbelasting

De vennootschapsbelasting is een belasting over de winst. De Belastingdienst onderscheidt voor belasting over winst lichamen en natuurlijke personen. Lichamen (zoals bedrijven en organisaties) moeten aangifte vennootschapsbelasting doen. Natuurlijke personen (zoals eenmanszaken) betalen belasting over de winst via de inkomstenbelasting. Meer hierover leest u bij Aangifte inkomstenbelasting voor ondernemers.

De meest voorkomende lichamen zijn:

  • de naamloze vennootschap (nv)
  • de besloten vennootschap (bv)

Andere lichamen, zoals verenigingen, stichtingen en vergelijkbare organisaties, moeten alleen in bepaalde situaties aangifte vennootschapsbelasting doen.

Binnenlandse en buitenlandse belastingplicht

Lichamen die in Nederland zijn gevestigd, zijn binnenlandse belastingplichtigen. Buitenlandse belastingplichtigen zijn lichamen die uit Nederland inkomen krijgen, maar in het buitenland zijn gevestigd.

Of een onderneming voor de belasting in Nederland is gevestigd, hangt af van:

  • de plaats waar de leiding is gevestigd
  • de plaats van het hoofdkantoor
  • de plaats waar de aandeelhoudersvergadering plaatsvindt

Lichamen opgericht naar Nederlands recht zijn volgens de Wet op de vennootschapsbelasting gevestigd in Nederland.

Binnenlands belastingplichtig: digitaal aangifte doen

Als u binnenlands belastingplichtig bent, doet u digitaal aangifte. Dit kan op de volgende manieren:

  • via de internetsite van de Belastingdienst
  • met aangifte- of administratiesoftware
  • via een fiscaal intermediair

Meer hierover leest u bij Voor welke belastingen doet u digitaal aangifte?

Buitenlands belastingplichtig: aangifte op papier

Bent u buitenlands belastingplichtig? Dan doet u de aangifte niet digitaal. U gebruikt het papieren aangiftebiljet voor buitenlands belastingplichtigen.

Boekjaar

De vennootschapsbelasting is een belasting over de winst in een boekjaar. Vaak is dat boekjaar gelijk aan het kalenderjaar. Maar een gebroken boekjaar (bijvoorbeeld van mei t/m april) is ook toegestaan. Het boekjaar voor de aangifte vennootschapsbelasting moet gelijk zijn aan het boekjaar in de statuten van de vennootschap.

Een boekjaar is in het algemeen een periode van 12 maanden. Het eerste boekjaar van een net opgerichte vennootschap kan langer of korter zijn. Ook het laatste boekjaar (bij liquidatie van de vennootschap) kan een afwijkende periode beslaan. En als een vennootschap besluit het statutaire boekjaar te wijzigen, kan het 'tussenjaar' ook langer of korter zijn.

Het is niet toegestaan om een boekjaar te wijzigen met alleen het doel om incidenteel fiscaal voordeel te behalen.