Belastingdienst actueel

3e uitgave 'Nieuwsbrief Loonheffingen 2016' gepubliceerd

22-02-2016

U kunt de 3e uitgave van de 'Nieuwsbrief Loonheffingen 2016' downloaden.

In de nieuwsbrief  vindt u informatie over de nieuwe regels per 1 januari 2016 voor het inhouden en betalen van de loonheffingen. De toevoegingen en verbeteringen in deze 3e nieuwsbrief zijn ook verwerkt in het 'Handboek Loonheffingen 2016'.

In de 3e uitgave hebben we 1 onderwerp toegevoegd: Nieuwe loonbelastingtabellen per 1 april 2016 (punt 18). De tarieven, bedragen en percentages per 1 januari 2016 zijn daardoor verplaatst van punt 18 naar punt 19.

Verder hebben we een aantal fouten verbeterd en onderwerpen uitgebreid:

 • In de 1e alinea van punt 3 staat nu dat uw werknemer het belaste rente- en kostenvoordeel in de inkomstenbelasting kan aftrekken in plaats van alleen het belaste rentevoordeel. Ook hebben we bij dit punt 2 alinea's toegevoegd: over het aangeven van het rentevoordeel en over het verleggen van de inhoudingsplicht.
 • De titel van punt 4 is verbeterd en ook de inhoud van dit onderwerp is verbeterd en uitgebreid.
 • Bij punt 7 hebben we:
  • een verandering toegevoegd (het vervallen van een aantal codes soort inkomstenverhouding/inkomenscode)
  • een aandachtspunt toegevoegd (naam van de rubriek 'pseudo-eindheffing VUT' nog niet aangepast)
  • de titel en de 1e zin van het 2e aandachtspunt verbeterd (AOW'ers zijn verzekerd voor de ZW)
  • bij de informatie over de nieuwe rubrieken 'Contractloon' en 'Contracturen per week' een link naar de gegevensspecificaties toegevoegd
 • Bij punt 15 hebben we een alinea toegevoegd met de definitie van de echtgenoot van de bestuurder. In de alinea daarboven hebben we 'in eerste instantie' geschrapt.
 • Bij punt 17 hebben we de kop en de 1e zin van de laatste alinea verbeterd.
 • Bij de tarieven, bedragen en percentages vanaf 1 januari 2016 hebben we:
  • in tabel 9c de kop boven de rechterkolom verbeterd
  • in tabel 10 de percentages bij sectorcode 64 en 66, code risicopremiegroep 02 verbeterd

Verwijzingen naar het 'Handboek Loonheffingen 2015' zijn nu verwijzingen naar het 'Handboek Loonheffingen 2016'. Tot slot hebben we overal de tijden van de werkwoorden aangepast, omdat de 3e uitgave in 2016 verschijnt.

Meer nieuwsberichten leest u in het nieuwsoverzicht

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.