Belastingdienst actueel

KPN BAPI-certificaat: wel of niet verlengen?

17-12-2015

Gebruikt u ons BAPI-kanaal met eigen aangifte- of administratiesoftware? Dan moet u binnenkort beslissen of u uw KPN BAPI-certificaat wilt verlengen.

Voor de meeste gebruikers loopt de geldigheid van hun KPN BAPI-certificaat binnenkort af. Wij vervangen stap voor stap ons BAPI-kanaal door het overheidsbrede kanaal Digipoort. Bedenk dus of het verlengen van uw KPN BAPI-certificaat zinvol is.

U kunt het KPN BAPI-certificaat alleen nog gebruiken in de volgende gevallen:

  • U doet aangifte inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting over aangiftejaren 2011 en eerder. Vanaf 31 december 2016 kunt u deze aangiften niet meer via het BAPI-kanaal doen.
  • U bent intermediair en u krijgt elektronische kopieaanslagen over de inkomstenbelasting en de vennootschapsbelasting. Vanaf 31 december 2017 schaffen wij deze elektronische kopieaanslagen af. U kunt dan alleen nog Serviceberichten Aanslag inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting krijgen via Digipoort. Ga naar de Schema's Serviceberichten Aanslag en elektronische kopieaanslagen om te zien waarvoor u nog elektronische kopieaanslagen kunt krijgen.
  • U doet aangifte loonheffingen, jaarloonopgaaf en eerstedagsmelding. Vanaf 1 maart 2017 kunt u hiervoor het BAPI-kanaal niet meer gebruiken. U moet dan met Standard Business Reporting (SBR) aangifte doen via Digipoort. Maar u hoeft niet te wachten tot 1 maart 2017: zodra u aangepaste software en een PKIoverheid services servercertificaat hebt, kunt u Digipoort gebruiken. Informeer bij uw softwareleverancier wanneer de software geschikt is voor Digipoort.

Meer informatie

Meer informatie over het KPN BAPI-certificaat vindt u op de KPN BAPI Portal. Informatie over het overstappen van het BAPI-kanaal naar Digipoort voor de loonheffingen vindt u bij Aansluiten op SBR: wat moet u doen? en op de internetsite van het Standard Business Reporting Programma.

Meer nieuwsberichten leest u in het nieuwsoverzicht

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.