Belastingdienst actueel

Verrekenen niet-gerealiseerde zelfstandigenaftrek bij overlijden mogelijk

03-03-2016

Voldoet een ondernemer in het jaar van zijn overlijden niet aan het urencriterium? Dan is het met terugwerkende kracht toch mogelijk de niet-gerealiseerde zelfstandigenaftrek te verrekenen.

De zelfstandigenaftrek kan niet hoger zijn dan het bedrag van de winst. Als niet het hele bedrag van de zelfstandigenaftrek is benut, wordt het niet-gerealiseerde deel van de aftrek verrekend in de volgende 9 jaar. Eén van de voorwaarden hiervoor is dat de ondernemer in het jaar van verrekening zelfstandigenaftrek krijgt. De ondernemer moet dan voldoen aan het urencriterium . Als een ondernemer overlijdt, voldoet hij mogelijk niet aan dit criterium. Hierdoor krijgt hij geen zelfstandigenaftrek en kan hij zijn niet-gerealiseerde zelfstandigenaftrek niet verrekenen.

In het besluit 'Staking gehele onderneming; verrekening niet gerealiseerde zelfstandigenaftrek' is goedgekeurd dat de niet-gerealiseerde zelfstandigenaftrek toch in mindering wordt gebracht op de winst behaald met of bij het staken van de gehele onderneming, als:

  • De ondernemer overlijdt.
  • De onderneming door het overlijden wordt gestaakt.
  • De ondernemer door zijn overlijden in het jaar van overlijden niet voldoet aan het urencriterium.

Het besluit is gepubliceerd in 2016, maar werkt terug tot en met 1 januari 2011.

Meer informatie

Meer informatie, zoals een voorbeeldberekening van de niet-gerealiseerde zelfstandigenaftrek, vindt u bij Verrekenen niet-gerealiseerde zelfstandigenaftrek. En in het besluit 'Staking gehele onderneming; verrekening niet-gerealiseerde zelfstandigenaftrek'  vindt u een voorbeeld van de situatie waarin de stakingswinst gedeeltelijk is omgezet in een lijfrente.

Meer nieuwsberichten leest u in het nieuwsoverzicht

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.