Belastingdienst actueel

Werkt u in Nederland, en woont u in een ander land? Vul dan uw inkomensverklaring in

03-03-2016

Woont u in een ander land, maar werkt u in Nederland? Of hebt u een uitkering of ander inkomen uit Nederland? Doet u aangifte over 2015? En bent u een kwalificerend buitenlands belastingplichtige? Dan moet u ook een inkomensverklaring 2015 voor kwalificerende buitenlandse belastingplichtigen naar ons opsturen.

Voldoet u aan alle voorwaarden voor kwalificerende buitenlandse belastingplicht? Stuur dan een inkomensverklaring naar ons op. Als u dat doet, hebt u recht op dezelfde aftrekposten, heffingskortingen en heffingsvrij vermogen die een inwoner van Nederland ook heeft. Voldoet u niet aan alle voorwaarden? Of stuurt u deze verklaring niet op? Dan beschouwen we u als buitenlands belastingplichtige. U hebt dan beperkt recht op aftrekposten, heffingskortingen en eventueel heffingsvrij vermogen.

Fiscale partner?

Hebt u een fiscale partner? Als u beiden een kwalificerend buitenlands belastingplichtige bent, moet uw fiscale partner ook een inkomensverklaring opsturen. Dit is ook zo als uw partner geen inkomen heeft. Zonder inkomensverklaring van uw partner hebt u slechts recht op de helft van de fiscale voordelen.

Inkomensverklaring invullen, laten ondertekenen en opsturen

Vul het formulier Inkomensverklaring 2015 kwalificerend buitenlandse belastingplichtige op uw computer in, druk het af en laat de verklaring zo snel mogelijk in uw woonland ondertekenen. Daarna kunt u deze naar ons opsturen.

Let op!

Stuur de inkomensverklaring 2015 bij voorkeur tegelijk met uw aangifte 2015 op. Lukt dat niet? Stuur dan uw aangifte alvast op. U hoeft dan geen uitstel voor het doen van aangifte aan te vragen.

Zorg er wel voor dat u de inkomensverklaring alsnog opstuurt. Anders kunnen wij u niet aanmerken als kwalificerende buitenlandse belastingplichtige. U kunt dan geen gebruikmaken van dezelfde aftrekposten, heffingskortingen en heffingsvrij vermogen als iemand die in Nederland woont. Wij behandelen u dan als een buitenlands belastingplichtige.

Meer nieuwsberichten leest u in het nieuwsoverzicht

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.