Home Erfbelasting

Erfbelasting

Betaalt u altijd belasting over een erfenis? En wat gebeurt er met uw eigendommen als รบ overlijdt? Hier vindt u alles over erven en de erfbelasting.

Aangifte erfbelasting

Hebt u een verzoek gekregen om aangifte erfbelasting te doen? U doet dat met het aangifteprogramma.

 

Ik krijg een erfenis

Als u iets uit nalatenschap ontvangt, moet u misschien erfbelasting betalen.

 

 

Ik laat een erfenis na

Als u geen testament opstelt, regelt het erfrecht wie uw bezittingen en schulden krijgt.

 

Aangifte erfbelasting voorbereiden   

Welke documenten hebt u nodig? Lees ook de antwoorden op veelgestelde vragen.

 

 

 

 

 

Regelen tijdens leven

Laat u een erfenis na? Dan kunt u tijdens uw leven hier al zaken voor regelen. Bijvoorbeeld met een testament of een schenking.


Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.