Giften

Geeft u geld of goederen aan familie, vrienden of goede doelen? Dan doet u een gift (ook wel schenking genoemd). 
Lees hier meer over de fiscale gevolgen.

Mag u uw gift aftrekken?

Een gift aan een goed doel mag u aftrekken voor de belasting als de gift aan bepaalde voorwaarden voldoet.

Er zijn 2 soorten giften:

  • gewone giften
  • periodieke giften

Periodieke giften vanaf 2014

Vanaf 2014 kunt u een periodieke gift op 2 manieren vastleggen, namelijk:

  • bij de notaris
  • in een schriftelijke overeenkomst tussen u en de instelling of vereniging

Wilt u een schriftelijke overeenkomst opmaken? Wij hebben een aantal voorbeeldformulieren gemaakt die voor de meeste situaties geschikt zijn.

Giften aan een ANBI?

Is de instelling waaraan u een gift doet, door ons aangewezen als algemeen nut beogende instelling (ANBI)? Dan kan uw gift aftrekbaar zijn.

 

Culturele ANBI

Doet u een gift aan een culturele ANBI? Dan mag u het bedrag van uw gift verhogen in uw belastingaangifte.

 

Meld misbruik door ANBI

Vermoedt u dat een instelling misbruik maakt van haar ANBI-status? Geef dat aan ons door

 

Mag u als vrijwilliger een gift aftrekken?

Doet u vrijwilligerswerk voor een ANBI? Onder bepaalde voorwaarden mag u een bedrag aftrekken als gewone gift.

 

nest met gouden eieren

Schenkbelasting betalen?

Degene die een gift ontvangt, moet vaak schenkbelasting betalen. Maar er kunnen vrijstellingen gelden.

 

Giften aan een steunstichting SBBI?

Een steunstichting SBBI is een speciale stichting die is opgericht om geld in te zamelen voor het jubileum van een sociaal belang behartigende instelling (SBBI) op het gebied van sport en muziek.

 

Een gift aan een steunstichting SBBI kan aftrekbaar zijn.

 

 

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.