Belastingdienst

Adreswijziging doorgeven

Particulier

Als u verhuist, hoeft u meestal geen adreswijziging aan ons door te geven. U geeft uw verhuizing door aan de gemeente. Wij krijgen uw nieuwe woonadres automatisch van de gemeente. In 3 gevallen moet u uw verhuizing wel aan ons melden:

 • U wilt een postadres gebruiken dat niet hetzelfde is als uw woonadres.
  Stuur een brief aan uw belastingkantoor. Vermeld uw naam, burgerservicenummer, woonadres en postadres. Wij sturen binnen 5 werkdagen een brief naar uw woonadres. Daarin vragen wij u te bevestigen dat het postadres juist is. Kunt u die bevestigingsbrief niet terugsturen? Bel dan de BelastingTelefoon.
 • U krijgt huurtoeslag.
  Hebt u huurtoeslag, dan moet u de verhuizing binnen 4 weken aan ons doorgeven. U kunt uw verhuizing doorgeven met Mijn toeslagen.
 • U woont in het buitenland.
  Geef uw adreswijziging door met een speciaal formulier. U kunt dit formulier downloaden.

Zakelijk

Als uw onderneming verhuist, geeft u dit door aan de Kamer van Koophandel. De Kamer van Koophandel geeft de adreswijziging aan ons door.

Let op!

Is het postadres niet hetzelfde als het adres waar uw onderneming is gevestigd? Wij sturen dan sommige post, zoals een dwangbevel of gebruikersnaam en wachtwoord, toch naar het vestigingsadres van uw onderneming.

Bewindvoerder

Bent u beschermingsbewindvoerder en wilt u dat wij de post die voor uw klant is bedoeld naar u sturen? Of wilt u de post voor uw klant niet meer ontvangen? Stuur een brief met dit verzoek naar:

Belastingdienst/Centrale administratie
Unit Behandeling, gebouw E, 3e etage, afd. beschermingsbewind
Postbus 9040
7300 GA Apeldoorn

Vermeld de volgende gegevens in de brief:

Gegevens van uw klant:

 • naam
 • burgerservicenummer
 • woonadres

Uw gegevens:

 • de naam van uw organisatie
 • uw naam
 • uw burgerservicenummer of RSIN
 • het postadres waarop u de post wilt ontvangen

Stuur ook een kopie mee van de beschikking van het beschermingsbewind van de kantonrechter.

Wij verwerken de wijziging binnen 2 weken nadat wij de brief hebben ontvangen.

Wanneer krijgt u bericht?
Wij verwerken de wijziging binnen 2 weken nadat wij de brief hebben ontvangen.

Geeft u regelmatig adreswijzigingen door?
Geeft u of uw organisatie regelmatig adreswijzigingen aan ons door? Wij hebben met uw brancheorganisatie afgesproken dat u adreswijzigingen ook kunt e‑mailen. Neem contact op met uw brancheorganisatie voor meer informatie.