Belastingdienst

Adreswijziging doorgeven

Particulier

Als u verhuist, hoeft u meestal geen adreswijziging aan ons door te geven. U geeft uw verhuizing door aan de gemeente. Wij krijgen uw nieuwe woonadres automatisch van de gemeente. In 3 gevallen moet u uw verhuizing wel aan ons melden:

  • U wilt een postadres gebruiken dat niet hetzelfde is als uw woonadres.
  • U krijgt huurtoeslag.
  • U woont in het buitenland.

Postadres is niet hetzelfde als woonadres

Stuur een brief aan uw belastingkantoor. Vermeld uw naam, burgerservicenummer, woonadres en postadres. Wij verwerken de wijziging binnen 2 weken nadat wij de brief hebben ontvangen.

Huurtoeslag

Hebt u huurtoeslag, dan moet u de verhuizing binnen 4 weken aan ons doorgeven. U kunt uw verhuizing doorgeven met Mijn toeslagen.

U woont in het buitenland

Geef uw adreswijziging door met een speciaal formulier. U kunt dit formulier downloaden.

Zakelijk

Als uw onderneming verhuist, geeft u dit door aan de Kamer van Koophandel. De Kamer van Koophandel geeft de adreswijziging aan ons door.

Let op!

Is het postadres niet hetzelfde als het adres waar uw onderneming is gevestigd? Wij sturen dan sommige post, zoals een dwangbevel of gebruikersnaam en wachtwoord, toch naar het vestigingsadres van uw onderneming.