Adreswijziging doorgeven

Particulier

Als u verhuist, hoeft u meestal geen adreswijziging aan ons door te geven. U geeft uw verhuizing door aan de gemeente. Wij krijgen uw nieuwe woonadres automatisch van de gemeente. In 2 gevallen moet u uw verhuizing wel aan ons melden:

  • U krijgt huurtoeslag.
    Hebt u huurtoeslag, dan moet u de verhuizing binnen 4 weken aan ons doorgeven. U kunt uw verhuizing doorgeven met Mijn toeslagen.
  • Wonen in het buitenland.
    U woont buiten Nederland / u verhuist naar een ander land dan Nederland.
    Geef uw adreswijziging aan ons door met het
    formulier: Adreswijziging buiten Nederland doorgeven.

Ander postadres dan huisadres? Of postadres wijzigen in huisadres?

U wilt een postadres gebruiken dat niet hetzelfde is als uw woonadres? 
Stuur een brief aan uw belastingkantoor
Vermeld daarin uw naam, burgerservicenummer, woonadres en postadres, en dat u onze post wilt ontvangen op uw postadres. 
Wij sturen binnen 5 werkdagen een brief naar uw woonadres. Daarin vragen wij u te bevestigen dat het postadres juist is.

Wilt u de post weer ontvangen op het adres waar u bent ingeschreven bij uw gemeente (woonadres, vroeger bevolkingsregister, nu uw adres volgens de BasisRegistratie Personen - BRP)? En niet meer op uw postadres?
Stuur een brief aan uw belastingkantoor
Vermeld daarin uw naam, burgerservicenummer, postadres en woonadres, en dat u onze post wilt ontvangen op uw woonadres. 
Wij verwerken dit verzoek binnen 5 werkdagen, wij sturen u geen bevestiging van de verwerking.

Contactpersoon voor erf- of schenkbelasting?

Bent u contactpersoon voor erf- of schenkbelasting, en verhuist u? Neem contact op met de BelastingTelefoon.

Zakelijk

Als uw onderneming verhuist, geeft u dit door aan de Kamer van Koophandel. De Kamer van Koophandel geeft de adreswijziging aan ons door.

Let op!

Is het postadres niet hetzelfde als het adres waar uw onderneming is gevestigd? Wij sturen dan sommige post, zoals een dwangbevel of gebruikersnaam en wachtwoord, toch naar het vestigingsadres van uw onderneming.

Algemeen nut beogende instelling (ANBI)

Wij sturen de correspondentie voor een ANBI naar het vestigingsadres als er bij ons geen ander adres bekend is. Ontvangt u de post graag op een ander adres? Geef dat dan door aan het belastingkantoor waar de ANBI onder valt.

Bewindvoerder

Bent u beschermingsbewindvoerder en wilt u dat wij de post die voor uw klant is bedoeld naar u sturen? Of wilt u de post voor uw klant niet meer ontvangen? Gebruik daarvoor het formulier Aanmelden/wijzigen of beëindigen Beschermingsbewind.

Wanneer krijgt u bericht?

U krijgt bericht binnen 2 weken nadat wij uw formulier hebben ontvangen.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.