Klachten en geschillen

Indienen van een klacht

Bent u ontevreden over de werkwijze of de handelwijze van de Belastingdienst, de Douane of Belastingdienst/Toeslagen? Dan kunt u een klacht indienen.

Eisen van een dwangsom

Verder kunt u een dwangsom eisen als u niet binnen de wettelijke termijn een beslissing van ons ontvangt op uw aanvraag of bezwaar.

Mediation

Daarnaast is er de mogelijkheid om een geschil op te lossen met mediation. Bij mediation probeert u samen met de andere partij tot een oplossing te komen. Dit gebeurt onder begeleiding van een onafhankelijke en professionele conflictbemiddelaar: een mediator. Het kan bij mediation gaan om een fiscaal geschil of een geschil op douanegebied.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.