Belastingdienst

Klachten en geschillen

Indienen van een klacht

Bent u ontevreden over de werkwijze of de handelwijze van de Belastingdienst, de Douane of Belastingdienst/Toeslagen? Dan kunt u een klacht indienen.

Eisen van een dwangsom

Verder kunt u een dwangsom eisen als u niet binnen de wettelijke termijn een beslissing van ons ontvangt op uw aanvraag of bezwaar.

Let op!

Voor toeslagen kunt u een dwangsom eisen als u de definitieve berekening 2013 niet op tijd krijgt. Deze moet u uiterlijk 1 januari 2015 hebben gekregen.

Mediation

Daarnaast is er de mogelijkheid om een geschil op te lossen met mediation. Bij mediation probeert u samen met de andere partij zelf tot een oplossing te komen. Dit gebeurt onder begeleiding van een onafhankelijke en professionele conflictbemiddelaar: een mediator. Het kan bij mediation gaan om een fiscaal geschil of een geschil op douanegebied.