Aanvullende toelichting bij Opgaaf wereldinkomen 2013 (Ninbi) Loon en ziektewetuitkeringen

Downloaden

Het PDF-bestand kunt u lezen met Adobe Reader. Deze kunt u downloaden bij Adobe. De Belastingdienst is niet verantwoordelijk voor installatie en gebruik van de reader.

Loon, ziektewetuitkeringen en andere inkomsten zijn bijvoorbeeld:

  • loon, waaronder vakantiegeld, privégebruik auto van de werkgever, gratificaties, tantièmes, provisies en voordelen bij de uitoefening of vervreemding van aandelenoptierechten
  • ziektewet uitkeringen die u de eerste 2 jaar van uw ziekte kreeg
    Dus géén WIA- of WAO-uitkeringen.
  • uitkeringen op grond van de Wet arbeid en zorg, bijvoorbeeld zwangerschaps-, bevallings- en calamiteitenverlof, uitkeringen voor de financiering loopbaanonderbreking en eventuele aanvullingen hierop
  • stagevergoedingen
  • commissarisbeloningen
  • fooien of aandelenoptierechten die niet onder de loonheffing vielen

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.