Aanvullende toelichting bij Opgaaf wereldinkomen 2013 (Ninbi) Onderhoudskosten voor een rijksmonumentenpand en verliezen op beleggingen in durfkapitaal

Downloaden

Het PDF-bestand kunt u lezen met Adobe Reader. Deze kunt u downloaden bij Adobe. De Belastingdienst is niet verantwoordelijk voor installatie en gebruik van de reader.

Vraag 5f vult u in als u onderhoudskosten had voor een rijksmonumentenpand in Nederland of als u een lening aan een startende ondernemer kwijtschold. Het kan gaan om een pand dat:

  • uw eigen woning was
    U mag ook de onderhoudskosten aftrekken als het rijksmonumentenpand niet uw hoofdverblijf was, maar wel onder de eigenwoningregeling viel. Bijvoorbeeld als u naar een andere woning verhuisde en uw leegstaande oude eigen woning te koop stond. Zie Eigen woning (tijdelijk) niet uw hoofdverblijf in de aanvullende toelichting bij vraag 1e voor situaties waarin een woning toch onder de eigenwoningregeling kan vallen.
  • hoorde bij uw bezittingen in box 3

 

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.