Aanvullende toelichting bij Opgaaf wereldinkomen 2013 (Ninbi) Uitgaven voor levensonderhoud van kinderen jonger dan 21 jaar

Downloaden

Het PDF-bestand kunt u lezen met Adobe Reader. Deze kunt u downloaden bij Adobe. De Belastingdienst is niet verantwoordelijk voor installatie en gebruik van de reader.

Had u in 2013 een kind jonger dan 21 jaar dat niet in staat was om in zijn eigen levensonderhoud te voorzien? Kreeg u geen kinderbijslag voor dit kind? En had dat kind geen studiefinanciering of een tegemoetkoming in de studiekosten? Dan kunt u de uitgaven voor levensonderhoud onder de volgende voorwaarden aftrekken:

  • uw kind was aan het begin van het kwartaal jonger dan 21 jaar
  • uw kind kon in dat kwartaal niet zelf in zijn levensonderhoud voorzien
  • in dat kwartaal kreeg niemand in uw huishouden kinderbijslag of een vergelijkbare buitenlandse uitkering voor dit kind
  • uw kind kon in dat kwartaal geen studiefinanciering, tegemoetkoming in de studiekosten of vergelijkbare (buitenlandse) regeling krijgen
  • uw uitgaven voor levensonderhoud waren voor dit kind in dat kwartaal minimaal € 408. Het moet gaan om uitgaven waarvoor u geen vergoeding kreeg. Had u een fiscale partner dan mag u de uitgaven van uw fiscale partner meetellen

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.